Spis treści:

 

Wstęp ……………………………………………………………………………..

 

Rozdział 1. Historia rodziny Ćwierz ……………………………………………..

Rozdział 1.1. Baza osobowa rodziny Ćwierz …………………….……….

Rozdział 1.2. Andrzej Ćwierz 1827 – 1892 ……………………….………

Rozdział 1.3. Jan Ćwierz 1881 – 1946 ……………………………………

Rozdział 1.4. Dzieci Jana Ćwierza i Rozalii Kapłon ………………………

Rozdział 1.4.1. Bronisław Ćwierz 1907 – 1945……………………..

Rozdział 1.4.2. Mieczysław Ćwierz 1911 – 1985 .………………….

Rozdział 1.4.3. Tadeusz Ćwierz 1914 – 1988 …………....…………

Rozdział 1.4.4. Wacław Ćwierz 1920 – 1982 ……………………….

Rozdział 1.5. Drzewa genealogiczne rodziny Ćwierz …………………….

 

Rozdział 2. Historia rodziny Nowak ………………………………………………

Rozdział 2.1. Baza osobowa rodziny Nowaków …………………………..

Rozdział 2.2. Sebastian Nowak 1836 – 19?? ………………………………

Rozdział 2.3. Jan Nowak 1859 – 1902 …………………………………….

Rozdział 2.4. Jan Nowak 1887 – 1959 …………………………………….

Rozdział 2.5. Dzieci Jana Nowaka i Marianny Urbańskiej ………………..

Rozdział 2.5.1. Joanna Nowak 1911 – 1994 …………………………

Rozdział 2.5.2. Stanisława Nowak 1913 – 1946 …………………….

Rozdział 2.5.3. Janina Nowak 1914 – 2008 …………………………

Rozdział 2.5.4. Władysława Nowak 1920 – 2003 …………………..

Rozdział 2.5.5. Tadeusz Nowak 1922 – 2007 ……………………….

Rozdział 2.5.6. Antoni Nowak 1924 – 2003 …………………………

Rozdział 2.5.7. Julian Nowak 1926 – 1944 ………………………….

Rozdział 2.5.8. Stanisław Nowak 1928 – 2014 ……………………...

Rozdział 2.5.9. Zuzanna Nowak ur.1930 …………………………….

Rozdział 2.6. Drzewo genealogiczne rodziny Nowak ……………………..

 

Rozdział 3. Zakończenie …………………………………………………………..

3

 

4

5

8

13

15

16

18

20

35

36

 

38

39

41

43

45

50

51

54

59

63

67

69

72

73

77

80

 

81

 

Wstęp

 

W niniejszej książce opisano historię dwóch rodzin - Ćwierzów i Nowaków. Rodzina Ćwierz wywodzi się z powiatu Myślenice, rodzina Nowak z powiatu Limanowa. Oba te powiaty należały w XIX w. do Galicji pod zaborem austriackim. Pod koniec XIX wieku części obu rodzin wyemigrowały do zaboru rosyjskiego i osiedliły się w gminie Komarów koło Zamościa. W połowie XX wieku nastąpiło połączenie tych rodzin poprzez małżeństwo Tadeusza Ćwierza (1914 – 1988) i Janiny Nowak (1914 – 2007).

 

Emigracja przodków Ćwierzów i Nowaków z okolic Myślenic i Limanowej w okolice Komarowa.

 

Rozdział 1.

Historia rodziny Ćwierz

 

Rozdział 1.1.

Baza osobowa rodziny Ćwierz

 

Najstarszymi znanymi osobami z rodziny Ćwierz są Sebastian Ćwierz i Kazimierz Ćwierz urodzeni około 1745 roku w parafii Myślenice. Informacja o Sebastianie pochodzi z aktu małżeństwa jego syna Mikołaja Ćwierza (ur.1775) z Katarzyną Rakoczy (ur.1795) natomiast informacja o Kazimierzu Ćwierz pochodzi z aktu małżeństwa jego syna Franciszka Ćwierza (ur.1773) z Agnieszką Oleander (ur.1787). Oba akty znajdują się w najstarszej księdze ślubów z lat 1811-1826 przechowywanej w Archiwum Diecezjalnym w Krakowie.

 

Dolna Wieś, parafia Myślenice 1820 r. – metryka ślubu Mikołaja Ćwierza i Katarzyny Rakoczy.

 

Borzęta, parafia Myślenice 1815 r. – metryka ślubu Franciszka Ćwierza i Agnieszki Oleander.

 

W Archiwum Diecezjalnym w Krakowie znajdują się księgi urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Myślenice z lat: 1811-1826, 1828-1837, 1839-1854, 1871-1873, 1875-1889. Autorzy książki przejrzeli wszystkie te księgi i wynotowali każde urodzenie, małżeństwo i zgon Ćwierza we wsi Borzęta. Druga część informacji genealogicznych z lat 1800–1920 pochodzi z Zamojszczyzny i uzyskano je z portalu „Lubelskie korzenie” https://lubgens.eu/portal.php. Oto pełna lista tych Ćwierzów (500 osób), na której podano imię i rok urodzenia, zaś dla Ćwierzów, którzy zawarli związek małżeński podano w nawiasie nazwisko małżonka lub małżonki wraz z datą ślubu.

Z uwagi na ochronę danych osobowych książka nie zawiera danych osób żyjących.

 

Sebastian1745 (Agnieszka1770), Kazimierz1745 (Zofia Solarz1770), Katarzyna1750 (Kazimierz Seruło1770), Zofia1755 (Jan Nowak1780), Barbara1760 (Antoni  Gubała1780), Mikołaj1760 (Regina Dziad1785), Stanisław1765 (Franciszka Putanowicz1785), Franciszka1765 (Jacenty  Smakowski1785), Piotr1765 (Katarzyna Serafin1790), Szymon1765 (Marianna Brzekowska1785), Cyprian1765 (Tekla Weis1790), Wawrzyniec1765 (Wiktoria Kasperek1785), Franciszek1765 (Zofia Ćwierz1790), Marianna1770 (Andrzej  Gubała1795), Wojciech1770 (Franciszka  Kowal1795), Maciej1770 (Katarzyna Panuś1795), Ignacy1770 (Zofia Szczepaniak1800), Franciszek1773 (Agnieszka Oleander1815), Franciszek1773 (Zofia Antosiak1800), Sebastian1775 (Agnieszka Serafin1795), Jadwiga1775 (Andrzej Wierciak1800), Błażej1775 (Anna Surówka1795), Regina1775 (Jan Sowiński1800), Mikołaj1775 (Katarzyna Rakoczy1820), Konstancja1775 (Kazimierz Panuś1800), Franciszka1775 (Maciej Pilch1800), Mikołaj1775 (Magdalena Kudas1800), Szymon1775 (Małgorzata Żelazny1800), Katarzyna1775 (Marcin Kasperek1800), Jan1775 (Regina Kasperek1810), Jan1775 (Salomea Fijałkowska1819), Michał1775 (Teresa Saletnik1795), Katarzyna1775 (Tomasz  Żelazny1800), Wawrzyniec1780, Agnieszka1780 (Antoni  Kasperek1805), Kazimierz1780 (Apolonia  Opryszek1800), Katarzyna1780 (Jakub Cichoń1810), Regina1780 (Jan Kochoń1805), Zofia1780 (Józef Kochoń1805), Marcin1780 (Katarzyna Kasperek1805), Jadwiga1780 (Wawrzyniec Żelazny1810), Zofia1780 (Wojciech Surówka1805), Józef1785 (Agnieszka Koprek1810), Jan1785 (Agnieszka Domanus1810), Barbara1785 (Andrzej Szymski1810), Kazimierz1785 (Barbara Wojczyk1810), Kazimierz1785 (Barbara Wójcik1810), Andrzej1785 (Franciszka Nowak1811), Marcin1785 (Katarzyna Gubała1810), Mikołaj1785 (Marianna Opoczka1810), Regina1785 (Michał Gubala1810), Wawrzyniec1785 (Regina Kasperek1810), Natalia1785 (Tomasz Żądło1810), Agnieszka1785 (Wojciech Kudał1810), Jakub1785 (Zofia Wójcik1810), Marianna1788 (Kazimierz Smakowski1814), Franciszka1790 (Antoni Budziszowski1813), Teresa1790 (Augustyn Cichoń1815), Kacper1790 (Barbara Wróbel1815), Jan1790 (Franciszka Opocka1825), Marcin1790 (Franciszka  Wierciak1810), Franciszka1790 (Jan Ćwierz1815), Michał1790 (Katarzyna Surówka1814), Antoni1790 (Regina Saletnik1815), Franciszka1790 (Wincenty Koziołkiewicz1815), Franciszka1792 (Andrzej Średniawski1813), Agnieszla1793 (Antoni  Wołek1818), Agnieszka1793 (Jakub Płaskonka1827), Agnieszla1793 (Maciej  Żądło1820), Barbara1794 (Jan Gubała1818), Teresa1794 (Marcin Nowak1813), Zofia1795 (Jakub  Surówka1820), Szymon1795 (Katarzyna Bugaj1820), Magdalena1795 (Kazimierz Seruło1820), Michał1795 (Magdalena Machajska1820), Barbara1796 (Józef Gubała1818), Franciszek1798 (Helena  Gubała1820), Franciszka1800, Jan1800 (Agnieszka Kochoń1830), Regina1800 (Andrzej Ćwierz1825), Jakub1800 (Jadwiga Regina? Gubała1825), Mikołaj1800 (Katarzyna Panuś1830), Franciszek1800 (Marianna Nowacka1825), Katarzyna1800 (Michał Suruło1825), Wojciech1800 (Regina  Ćwierz1825), Wojciech1800 (Regina Bukowska1825), Andrzej1800 (Regina Ćwierz1825), Regina1800 (Wojciech Ćwierz1825), Barbara1800 (Wojciech Panuś1825), Jan1800 (Zofia Kowal1820), Jan1805 (Franciszka Ćwierz1830), Józef1805 (Franciszka Serafin1830), Franciszka1805 (Jan Ćwierz1830), Wojciech1805 (Katarzyna Kasperek1830), Andrzej1805 (Magdalena  Żądło1830), Wojciech1805 (Regina Jantosz1830), Katarzyna1805 (Szymon Gubała1825), Barbara1805 (Wojciech Panuś1830), Michał1807 (Marianna Kochoń1839), Michał1807 (Regina  Ćwierz1830), Jan1810 (Regina Panuś1845), Magdalena1810 (Tomasz Rakoczy1840), Jan1811, Stanisław1811, Jakub1811, Józef1811 (Franciszka Rakoczy1847), Anna1812, Marcin1812, Józef1812, Michał1812, Zofia1813, Stanisław1813, Regina1813, Józef1813 (Agnieszka Ćwierz1843), Franciszka1813 (Tomasz Wierciak1835), Piotr1813 (Zofia Rakoczy1844), Marianna1815, Wojciech1815, Marcin1815 (Franciszka Kochoń1852), Józef1815 (Jadwiga Gubała1840), Małgorzata1815 (Jakub Gubała1840), Regina1815 (Marcin Żądło1846), Walenty1815 (Marianna Kraus1830), Zofia1815 (Tomasz  Rakoczy1842), Stanisław1815 (Zofia Pilch1835), Franciszka1816 (Jakub Nowacki1849), Franciszka1816 (Michał Serafin1840), Jan1817, Michał1817, Józef1818, Anna1818, Małgorzata1818, Marcin1818, Katarzyna1819, Tomasz1820, Regina1820, Marianna1820, Jan1820 (Barbara Suruło1845), Anna1820 (Jan Daniek1845), Marianna1820 (Jan Gubała1848), Marianna1820 (Jan Łuczyński1840), Marianna1820 (Jan Suruło1845), Stanisław1820 (Tekla Opydo1845), Jan1821, Michał1821, Agnieszka1821 (Józef Ćwierz1843), Józef1822, Wojciech1822, Jan1822, Regina1822, Józef1823, Regina1823, Michał1823, Katarzyna1824, Antoni1824, Zofia1824, Katarzyna1825, Jan1825, Katarzyna1825, Zofia1825, Jan1825, Franciszek1825 (Anna Gubała1850), Jan1825 (Franciszka Kowalik1850), Marianna1825 (Jan Gubała1850), Jakub1825 (Zofia  Opydo1850), Antoni1826, Zofia1826, Andrzej1827 (Marianna Grzybek1857), Antoni1827 (Marianna Nowak/Kubacka1850), Józef1828, Michał1828, Jan1828, Andrzej1828, Piotr1828 (Franciszka Daniek1849), Józef1828 (Marianna Jędrzejczyk1885), Józef1828 (Marianna Serafin1858), Piotr1828 (Regina Poznacki1850), Piotr1829, Barbara1829, Józef1829, Wawrzyniec1830, Michał1830, Jan1830, Franciszka1830, Józef1830, Wojciech1830 (Agnieszka Ćwierz1855), Józef1830 (Augusta Ćwierz1855), Katarzyna1830 (Franciszek Panuś1855), Jan1830 (Franciszka Ćwierz1855), Franciszka1830 (Jan Kasperek1849), Franciszka1830 (Jan Kasperek1849), Tomasz1830 (Julia Saletnik1855), Wojciech1830 (Katarzyna Bata1860), Józef1830 (Magdalena Morus1855), Marcin1830 (Marianna Nalepa1855), Andrzej1830 (Rozalia Panuś1860), Andrzej1830, Zofia1831, Józef1831, Zofia1831, Katarzyna1831 (Jan Mleczek1849), Józef1831 (Marianna Jędrzejczyk1855), Antoni1831 (Zofia  Gubała1870), Marianna1832, Regina1832, Rozalia1832, Katarzyna1832, Michał1832, Jan1832, Piotr1832, Barbara1833, Katarzyna1834, Marianna1834, Barbara1834, Piotr1834, Barbara1834, Piotr1834, Jan1834, Katarzyna1834, Józef1834 (Anna Knet1870), Zofia1835, Piotr1835, Jan1835 (Agnieszka Ćwierz1865), Jan1835 (Katarzyna Goral1875), Jan1835 (Katarzyna Goral1875), Józef1835 (Katarzyna Podbiera1860), Jan1835 (Zofia Ćwierz 1865), Jan1835 (Zofia Ćwierz 1865), Tomasz1836, Agnieszka1836, Barbara1836, Zofia1836 (Tomasz Cichoń1871), Zofia1836 (Walenty Wierciak1855), Józef1837, Katarzyna1837, Jan1837, Józef1837 (Agnieszka Żądło1870), Jan1837 (Maria Opryszek1860), Jan1838 (Anna Kasperczyk1878), Jan1838 (Anna Kasperczyk1878), Jan1838 (Franciszka Gubała1870), Jan1838 (Franciszka Gubała1870), Jan1838 (Franciszka Gubała1860), Zofia1839, Franciszka1839, Barbara1839, Wiktoria1839 (Piotr Poznacki1865), Katarzyna1840, Anna1840, Zofia1840, Franciszka1840, Zofia1840, Jan1840 (Barbara Litwa1865), Piotr1840 (Barbara Żądło1870), Piotr1840 (Barbara Żądło1870), Agnieszka1840 (Jan Ćwierz1865), Rozalia1840 (Marcin Opryszek1860), Rozalia1840 (Marcin Opryszek1860), Franciszka1840 (Michał Cichoń1873), Rozalia1840 (Michał Żelazny1865), Rozalia1840 (Michał Żelazny1865), Katarzyna1840 (Sebastian Baran1875), Andrzej1841, Józef1841 (Barbara Cichoń1889), Józef1841 (Zofia  Kraus1880), Zofia1843, Agnieszka1843, Agnieszka1843, Michał1843 (Anna Kraus1873), Jan1843 (Anna Żądło1860), Rozalia1843 (Franciszek Panuś1870), Rozalia1843 (Franciszek Panuś1870), Józef1843 (Marianna Firek1881), Marianna1844, Katarzyna1844, Józef1844, Katarzyna1844, Antoni1844, Antoni1844, Walenty1844, Piotr1844, Walenty1844, Józef1844 (Ewa Suruło1860), Józef1844 (Ewa Suruło1860), Józef1845, Zofia1845, Katarzyna1845, Zofia1845, Katarzyna1845, Zofia1845, Piotr1845 (Anna Panuś1870), Piotr1845 (Anna Panuś1870), Walenty1845 (Antonina Wilk1870), Zofia1845 (Filip Kasperek1875), Zofia1845 (Filip Kasperek1875), Marianna1845 (Franciszek Daniek1865), Zofia1845 (Jan Ćwierz1889), Zofia1845 (Jan Ćwierz1889), Franciszka1845 (Józef Fijał1870), Barbara1845 (Michał Surówka1870), Józef1845 (Wiktoria Fałek1870), Andrzej1845 (Zofia Gubała1870), Marcin1847, Piotr1847, Franciszka1847, Józef1847, Franciszka1847, Rozalia1847, Wojciech1848, Józef1849, Antoni1849, Walenty1849, Katarzyna1850, Marcin1850 (Barbara Domanus1904), Marcin1850 (Katarzyna Sajdak1880), Józef1850 (Maria  Żelazny1880), Józef1850 (Maria Mleczek1880), Katarzyna1850 (Wojciech Cichoń1875), Franciszka1851, Jan1851 (Katarzyna Żądło1873), Jan1851 (Zofia Kochoń 1889), Wiktoria1852 (Piotr Ćwierz1885), Piotr1852 (Wiktoria Ćwierz1885), Marianna1853, Wiktoria1854, Jan1854 (Franciszka Piotrowska1876), Anna1854 (Józef Piotrowski1882), Józef1855 (Anna Knecht1880), Antoni1855 (Antonina Kluska1880), Michał1855 (Katarzyna Szustkowska1880), Maryanna1858 (Kajetan Kuczaj1880), Wiktoria1858 (Piotr Wierciak1880), Wojciech1859 (Franciszka Gubała1884), Anna1860 (Andrzej Wątor1885), Jan1860 (Anna Galas1880), Jan1860 (Anna Matulska1885), Wojciech1860 (Franciszka Gubała1885), Jan1860 (Franciszka Kasperczyk1885), Marianna1860 (Jan Kasperczyk1885), Michał1860 (Karolina Szymska1885), Franciszek1860 (Katarzyna Panek1885), Jan1860 (Maria Wójcik1885), Franciszek1860 (Salomea Węgary1885), Anna1860 (Tomasz Bułak1885), Maria1862 (Jan Gubała1878), Marianna1865 (Jan Surówka1887), Wiktoria1865 (Józef Rój1893), Piotr1865 (Zofia Suruło1885), Karolina1866 (Władysław Kapłon1896), Anna1869 (Jakub Pietrzyk1896), Katarzyna1869 (Jan Owsiak1904), Jan1870 (Maria Panus1900), Anna1871, Józef1871, Agnieszka1871, Maria1871, Józef1871, Maria1871, Józef1872, Anna1872, Piotr1872, Anna1872, Piotr1872, Marcin1873, Józef1873, Franciszek1873, Józef1873, Franciszek1873, Franciszek1873, Zofia1873 (Franciszek Kasperczyk1905), Zofia1873 (Franciszek Kasperczyk1905), Piotr1874 (Maria Krawczyk1902), Maria1875, Julianna1875, Franciszka1875, Józef1875 (Anna Kasperek1900), Józef1875 (Maria Jania1903), Julia1876, Andrzej1876, Marcin1876, Jan1876, Julia1876, Józef1876 (Marianna Nalepa1900), Jan1876 (Paulina Klakla1898), Konstancja1877, Antoni1877, Jan1877, Franciszek1877, Antoni1877, Franciszek1877, Józef1877, Jan1877, Józef1877 (Józefa Święch1907), Franciszek1877 (Maria Alexandrowicz1902), Andrzej1878, Jan1878, Franciszek1878, Jan1878, Franciszek1878, Józef1878, Andrzej1878, Anna1879, Józef1879, Piotr1879, Jan1879, Katarzyna1879, Jan1879, Katarzyna1879, Piotr1880, Marcin1880, Maria1880, Marcin1880, Maria1880, Piotr1880, Wiktoria1880, Piotr1880, Józef1881, Andrzej1881, Julianna1881, Julia1881, Julianna1881, Maria1881, Józef1881, Jan1881 (Rozalia Kapłon1905), Agnieszka1882, Marianna1882, Franciszek1882, Marianna1882, Franciszek1882, Marianna1882, Maria1883 (Franciszek Cieślik1901), Katarzyna1883 (Wojciech Matusiak1903), Jan1884, Maria1884, Anna1884, Maria1884, Anna1884, Wojciech1884, Wiktoria1884, Franciszka1885, Jan1885, Wojciech1885, Jan1885, Michał1885 (Maria Bafija1908), Piotr1886, Anna1886, Józef1886, Anna1886, Katarzyna1886, Piotr1886, Anna1886, Piotr1886, Franciszek1886, Anna1886, Maria1886, Katarzyna1887, Jan1887, Franciszek1887, Julianna1887, Anna1888, Piotr1888, Katarzyna1889, Marcin1889, Anna1889, Andrzej1889, Marcin1889, Andrzej1889, Marianna1889, Andrzej1889, Franciszka1889, Marianna1889, Wiktoria1889, Jan1890, Karolina1890, Stefania1890, Katarzyna1891, Adam1891, Wincenty1892, Marcin1893, Franciszek1893, Józef1894, Stanisław1895, Katarzyna1896, Franciszka1896, Edward1897, Jan1900, Józef1902, Józef1906 (Melania Ćwierz1930), Bronisław1907 (Janina 1935), Stanisława1908, Mieczysław1911 (Bronisława Danilewicz1944), Melania1911 (Józef Ćwierz1930), Józef1912 (Maria Cichoń1925), Tadeusz1914 (Janina Nowak1942), Wacław1920 (Jadwiga Olszewska1944).

 

Na powyższej liście jest 58 Ćwierzów o imieniu Jan, 54 o imieniu Józef, 33 o imieniu Katarzyna, itd. Oto pełne zestawienie imion Ćwierzów:

 

Jan 58, Józef 54, Katarzyna 33, Piotr 28, Zofia 27, Franciszka 25, Franciszek 21, Anna 20, Marianna 20, Marcin 17, Andrzej 16, Michał 16, Wojciech 14, Barbara 13, Agnieszka 12, Antoni 11, Maria 11, Regina 11, Rozalia 8, Wiktoria 8, Stanisław 6, Mikołaj 5, Walenty 5, Jakub 4, Julianna 4, Kazimierz 4, Wawrzyniec 4, Julia 3, Szymon 3, Tomasz 3, Jadwiga 2, Karolina 2, Konstancja 2, Magdalena 2, Małgorzata 2, Sebastian 2, Teresa 2, Adam 1, Błażej 1, Bronisław 1, Cyprian 1, Edward 1, Ignacy 1, Kacper 1, Maciej 1, Maryanna 1, Melania 1, Mieczysław 1, Natalia 1, Stanisława 1, Stefania 1, Tadeusz 1, Wacław 1, Wincenty 1.

 

Wśród 100 małżeństw jakie zawarli Ćwierzowie jest 20 małżeństw zawartych z osobami o nazwisku Gubała, 12 z osobami o nazwisku Kasperek, 12 o nazwisku Panuś, itd. Oto pełna lista nazwisk małżonków Ćwierzów: 

 

Gubała 20, Kasperek 12, Panuś 12, Żądło 9, Cichoń 7, Kasperczyk 6, Kochoń 6, Surówka 6, Suruło 6, Żelazny 6, Rakoczy 5, Serafin 5, Wierciak 5, Nowak 4, Opryszek 4, Daniek 3, Domanus 3, Kraus 3, Saletnik 3, Wójcik 3, Goral 2, Jędrzejczyk 2, Kapłon 2, Kowal 2, Mleczek 2, Nalepa 2, Opydo 2, Pilch 2, Poznacki 2, Seruło 2, Smakowski 2, Alexandrowicz 1, Antosiak 1, Bafija 1, Baran 1, Bata 1, Brzekowska 1, Budziszowski 1, Bugaj 1, Bukowska 1, Bułak 1, Cieślik 1, Danilewicz 1, Dziad 1, Fałek 1, Fijał 1, Fijałkowska 1, Firek 1, Galas 1, Grzybek 1, Gubala 1, Jania 1, Jantosz 1, Klakla 1, Kluska 1, Knecht 1, Knet 1, Koprek 1, Kowalik 1, Koziołkiewicz 1, Krawczyk 1, Kuczaj 1, Kudał 1, Kudas 1, Litwa 1, Łuczyński 1, Machajska 1, Matulska 1, Matusiak 1, Morus 1, Nowacka 1, Nowacki 1, Nowak/Kubacka 1, Oleander 1, Olszewska 1, Opocka 1, Opoczka 1, Owsiak 1, Panek 1, Panus 1, Pietrzyk 1, Piotrowska 1, Piotrowski 1, Płaskonka 1, Podbiera 1, Putanowicz 1, Gubała 1, Rój 1, Sajdak 1, Solarz 1, Sowiński 1, Szczepaniak 1, Szustkowska 1, Szymska 1, Szymski 1, Średniawski 1, Święch 1, Wątor 1, Weis 1, Węgary 1, Wilk 1, Wojczyk 1, Wołek 1, Wróbel 1.

 

Nazwisko Ćwierz według słownika Kazimierza Rymuta „Nazwiska Polaków” pojawiło się po raz pierwszy w Polsce w 1786 roku i pochodzi od staropolskiego słowa ćwierzyć - zabawić się, cieszyć się. Natomiast według „Słownika języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego staropolskie słowo cwierzyć oznacza – przeorywać, odwracać, radlić.

 

Rodzina Jana Ćwierza (ur.ok.1755) i Salomei Fijałkowksiej w latach 1799 - 1920.

 

W Słowniku Geograficznym podano o Borzętach krótką informację.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s05-Borzęta1.jpg

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s05-Borzęta.jpg

Wieś Borzęta k/Myślenic – kolebka rodziny Ćwierz od XVIII w.

 

Wieś Borzęta jest oznaczona na mapie za pomocą symbolu kółka z krzyżykiem, co oznacza, że była to wieś kościelna. Należała więc do biskupa lub jakiegoś klasztoru, choć w Słowniku podano, że jest to dominum księżnej Lubomirskiej.

 

Borzęta (wg Wikipedii)  wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice. Pod względem geograficznym znajduje się na Pogórzu Wielickim. 

Wieś została założona przez wójtów myślenickich przed 1364 rokiem, z którego pochodzą informacje o istnieniu tu sołtysostwa. Było ono w posiadaniu wójtów z Myślenic. Potem wieś wchodziła w skład dóbr kasztelanii krakowskiej. Wieś Borzęta składa się 6 części: Brzeg, Gościniec, Panasiówka, Przylesie, Przymiarek i Tyrol.

Nazwa Borzęta pochodzi prawdopodobnie od imienia o takim brzmieniu, bardzo popularnego w Średniowieczu. Pierwotna nazwa wsi brzmiała Borzanca – osada położona na górze Borzanta (obecnie Borzęcka Góra). W 1325 roku wchodziła w skład parafii w Myślenicach. Od roku 1364 była własnością Spytka Jordana, który w roku 1557 podarował ją, wraz z kilkoma innymi okolicznymi wioskami kasztelanii krakowskiej. W skład tych dóbr wchodziła do 1772 roku. W roku 1777, wraz z częścią kasztelanii krakowskiej, sprzedana została księżnie Franciszce z Krasińskich, żonie Karola, syna Augusta III Sasa.

Rozwijało się rzemiosło kamieniarskie, któremu wieś zawdzięcza ocalałe pamiątki przeszłości – kamienne figury przydrożne. Najstarszy jest posąg Matki Boskiej z 1795 roku oraz miejscowa, także kamienna Pieta. Z początku XIX w. pochodzą natomiast posągi Matki Boskiej Różańcowej, św. Antoniego Padewskiego – dzieło słynnej w okolicy rodziny kamieniarskiej Gubałów.”

 

„BORZĘTA (1364 Borzancze, Borzanta, 1470-80 Borzantha i Borzanczycze, Borzanda, Borzątha, Bozantcza, Borząnta) 5 km na NE od Myślenic.

1. Podstawowe dane historyczne: 1581 pow. szczyrzycki. (RP k. 34; ŹD s. 45); 1470 parafia Myślenice (DLb. 2 s. 179).

2. Topografia: 1470-80 BORZĘTA nad rzeką Rabą położona wśród gór (DLb. 1 s. 137); 1515 kamieniołom, lasy bukowe i dębowe; 1565 BORZĘTA graniczy z Sieprawiem i Zakliczynem; BORZĘTA graniczy z Zakliczynem i Popowicami; Dąbrowa w parafii Droginia (ZK 407 s. 20, 26-7).

3. Stosunki własnościowe: Własność kasztelanii krakowskiej 1422 Mikołaj kmieć z BORZĘTA (GK 1 s. 63); 1445 Mikołaj z BORZĘTA (GK 9 s. 79); 1456 Jan, Maciej i Stanisław z BORZĘTA (SP 2, 3581); 1470-80 a) własność kasztelanii krakowskiej: łany kmiece, z których dziesięcina należy do prebendy Marchockiej krakowskiej (DLb. 2 s. 179); b) wieś nad rzeką Rabą położona wśród gór, o nieurodzajnej glebie. Zasiedlona przez liczną szlachtę z różnych rodów, na nierównej wielkości rolach i folwarkach. Brak kmieci, jeśli są, to nieliczni. Nie dają dziesięciny snopowej, jakkolwiek i rycerze, i kmiecie są do niej obowiązani, lecz razem z Dolną Wsią płacą za dziesięcinę snopową 3 grzywny prebendzie Marchockiej (DLb. 1 s. 137); 1512 Szymon Dąbek, Jan Gruchała i Stanisław Prochala kmiecie z BORZĘTA (Wypisy 1501-15, 163); 1527 Krzysztof z Szydłowca [pow. radom.] otrzymuje kasztelanię krakowską z miastem Myślenice i przynależnymi wsiami, m. in. z BORZĘTA (MS 4, 15 154); 1530 pobór z 4 łanów, 1 karczmy i 1 młyna o 1 kole (RP k. 34).

4. Informacje wynikające z prawa lokacji: Sołectwo, własność wójtostwa w Myślenicach. 1364 w podziale dóbr między Janem wójtem Myślenic a jego bratem Mikołajem Jan otrzymuje sołectwo w BORZĘTA (ZDM 1, 107); 1513 Zygmunt Stary powołuje komisję do otaksowania wójtostwa w Myślenicach i sołectw w BORZĘTA, Polance i Bysinie (MS 4, 10 468); 1515 komisarze królewscy oceniają na 6135 grzywien wójtostwo miasta Myślenice z sołectwami w BORZĘTA, Bysinie i Polance. Sołectwo w BORZĘTA jest włączone do tegoż wójtostwa. Wójt pobiera szósty denar z czynszów o wartości 30 gr. Czynsz może się powiększyć, jeśli zostaną osadzeni [nowi] kmiecie w lesie. Wójt ma tu 2 własnych kmieci, z których jeden płaci 40 gr czynszu, pracuje 2 dni w roku, daje 2 kury, 20 jaj, 2 sery, 2 korce owsa miary wierzchowatej, drugi płaci 30 gr, pracuje 2 dni w roku, daje 2 kury, 20 jaj, 2 sery, 3 korce owsa tejże miary. Wójt posiada w BORZĘTA własną karczmę, z której karczmarz płaci mu 1 1/2 grzywny, daje 4 kury rocznie i w czasie sądu w BORZĘTA obiad dla wójta. Kmiecie w czasie sądu dają piwo. W granicach miasta Myślenice i wsi Bysina, Polanka i BORZĘTA wszystkie kamieniołomy należą do wójta myślenickiego i kopiący kamień płacą wójtowi. Łowiący w sidła zające w obrębie miasta Myślenice, przedmieść i wsi Bysina, Polanka i BORZĘTA dają wójtowi i kasztelanowi po 1 zającu. Łowiący bobry i wydry składają tymże daninę wg starego zwyczaju. Od spasających trzodę na żołędziach i buczynie we wszystkich lasach między miastem Myślenice a wsiami Bysina, Polanka i BORZĘTA wójt pobiera w czasie od św. Michała [29 IX] do św. Marcina [11 XI] opłatę zwaną gaj, a przez pozostałą część roku gaj w owsie lub w pieniądzach, ok. 15 grzywny, lub też 90 korców żołędzi i buczyny. Wójt myślenicki mianuje w BORZĘTA podwójciego spośród mieszkańców wsi (MK 29 k. 247-59); 1557 Spytek Jordan z Melsztyna wójt myślenicki darowuje kasztelanii krakowskiej wójtostwo w Myślenicach, m. in. z sołectwem w BORZĘTA (J. W. Kutrzeba, Myślenice, s. 58).

5. Sprawy kościelne: 1529 dziesięcina pieniężna wartości 10 grzywien płacona łącznie z: Myślenic, Górnej Wsi, Dolnej Wsi, Polanki i BORZĘTA plebanowi w Myślenicach. 2 grzywny dziesięciny pieniężnej należy do prebendy Marchockiej (LR s. 126, 315).

6. Literatura: W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI w., W. 1962, s. 120-2.

7. Źródła archeologiczne: Ślady 3 rozoranych kurhanów (H. Zoll-Adamikowa. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. I. Źródła, Wr. 1975, s. 273.”

 

Rozdział 1.2.

Andrzej Ćwierz 1827 – 1892

 

Andrzej Ćwierz urodził się w 1827 roku we wsi Borzęta, parafia Myślenice, jako syn Jana Ćwierza i Salomei Fijałkowskiej. W 1857 roku Andrzej ożenił się z Marianną Grzybek (ur.1836) zamieszkałą w sąsiedniej wsi Zawada, parafia Siepraw – patrz mapa na str. 6. Po ślubie Andrzej i Marianna zamieszkali w Zawadzie i w tej miejscowości urodziło się im troje dzieci: Marianna ur.1858, Wiktoria ur.1865, Karolina ur.1866.

Po uwłaszczeniu chłopów w zaborze austriackim nastał okres głodu ziemi i dużej biedy, stąd wzięło się znane powiedzenie „galicyjska bieda”.

Około 1875 roku Andrzej z całą rodziną wyemigrował z zaboru austriackiego do zaboru rosyjskiego, do wsi Wolica Śniatycka w parafii Komarów k/Zamościa. Dokładny rok emigracji nie jest znany, ale wiadomo, że w 1877 roku Andrzejowi Ćwierz i Salomei Fijałkowskiej w Wolicy Śniatyckiej urodziła się córka Konstancja. W metryce urodzenia Konstancji, jako świadek jest wpisany Adam Nowak. Adam należy do rodziny Nowaków, również przybyłej do Wolicy Śniatyckiej z Galicji. Rodzina Nowak jest opisana w drugiej części książki. 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s07-1874-Wolica Śniatycka.tif

 

Słownik Geograficzny był opracowywany w latach 1878-1879, zaś Wolica Śniatycka została utworzona w 1874 r. , zatem w ciągu 4 – 5 lat zbudowano tam 25 domów i niektóre z nich na pewno zbudowali Ćwierzowie i Nowakowie przybyli z Galicji.

 

Miejscowości związane z rodzinami Ćwierz i Nowak w latach 1872-1950: 1 - Wolica Śniatycka, 2 - Ruszczyzna, 3 - Brudek Kolonia, 4 - Wólka Łabuńska, 5 - Krzywy Stok, 6 - Komarów, 7 - Wolica Brzozowa, 8 - Zubowice, 9 - Przewale, 10 – Kaliwy.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s04-napis Sł-Geogr.jpg

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\Downloads\s08-Śniatycze.tif

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s04-napis Sł-Geogr.jpg

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s08-Krzywy Stok.tif

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\Downloads\s08-Komarów.tif

 

W powyższym opisie wsi Krzywy Stok podano, że w 1873 roku została założona przez osadników przybyłych z Galicji Kolonia Krzywy Stok. Natomiast w opisie wsi Komarów podano, że w 1872 roku powstała z przybyłych z Galicji włościan Kolonia Komarów. Na mapie ze str. 8 jest zaznaczona Kolonia Krzywy Stok, natomiast nigdzie w pobliżu Komarowa nie ma Kolonii Komarów.

 

W 1877 roku w Wolicy Śniatyckiej Andrzejowi i Mariannie urodziła się córka Konstancja. Krótko po urodzeniu córki Marianna zmarła. Andrzej, mając na wychowaniu 4 dzieci, w 1881 roku zawarł związek małżeński z Marianną Kubacką (ur.1840), wdową po Piotrze Kubackim zmarłym w 1878, mającą również czworo dzieci. Marianna Kubacka była córką Franciszka Wylęgały i Katarzyny Nowak.

 

Metryka ślubu Andrzeja Ćwierz i Marianny Kubackiej z 1881 r.

 

Andrzej w dniu ślubu miał 54 lata, Marianna 42 lata. Mieli jedno dziecko, syna Jana ur. 1881. W metryce urodzenia Jana ojciec ma wpisane imię Antoni (zamiast Andrzej). Wkrótce po urodzeniu syna Andrzej z rodziną przeprowadził się z Wolicy Śniatyckiej do Ruszczyzny. Wieś Ruszczyzna powstała około 1870 roku. Andrzej zmarł w 1892 roku w wieku 65 lat.

Oto opis wsi Ruszczyzna z książki Dzieje miejscowości Komarów Osada - Anna Kupiec – Niedźwiedź i Józef Niedźwiedź:

Ruszczyzna

Wieś położona na zachodnim skraju gminy Komarów, na pograniczu Kotliny Hrubieszowskiej i Padołu Zamojskiego.

Podczas badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski odkryto na terenie miejscowości 7 stanowisk archeologicznych (punktów osadniczych). Najstarsze zabytki w postaci fragmentów ceramiki pochodzą z wczesnej epoki brązu i mogą być datowane na 1800 – 1200 r. p.Chr. Młodsze, nieliczne fragmenty ceramiki oraz 2 przepalone odłupki i fragment wióra krzemiennego związane są z kulturą łużycką. Najbardziej interesującym znaleziskiem z terenu wsi jest skarb monet srebrnych (rzymskich denarów) w ilości 85 sztuk, datowany na II w. i związany zapewne z kulturą przeworską. Stosunkowo liczny materiał ceramiczny reprezentuje okres wczesnośredniowieczny, z czego część datowana jest na XI – XII wiek, a część na XII – XII wiek.

Na Mapie Miega z 1779 – 82 na południowym skraju obecnej wsi widnieje folwark komarowski. W XIX wieku folwark ten zapewne włączono w obręb wsi Krzywystok, bowiem miejscowość Ruszczyzna powstała ok. poł. XIX wieku na gruntach wsi Krzywystok, od którego oddzielono 270 mórg ziemi. W 1871 roku Kolonię Ruszczyzna wraz z Krzywymstokiem i innymi dobrami komarowskimi nabył na publicznej licytacji Ksawery Jagniński. W 1881 roku dobra te odziedziczyły po nim dzieci: Konstanty, Maria, Jan, Jadwiga, Stanisław i Franciszek. W 1886 roku Kolonię Ruszczyzna za 5406 rubli kupił Stefan Rostworowski, syn Romana a w roku następnym rozparcelował i sprzedał te dobra.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia BIAŁOWOLSKI\zdjęcia\stary kościół w Komarowie.jpg

Komarów 1905 r. – erygowanie parafii przez biskupa Franciszka Jaczewskiego

 

Na Mapie Austriackiej z 1910 roku zaznaczono miejscowość jako Kolonię Ruszczyzna i liczyła wówczas 22 domy. W 1921 roku jeszcze jako kolonia liczyła 28 domów i 168 mieszkańców, w tym 3 Ukraińców.

W okresie międzywojennym mieszkańcy przejawiali sporą inicjatywę społeczną i gospodarczą. W 1920 roku powstała szkoła dla dzieci z Ruszczyzny jako filia szkoły w Wolicy Śniatyckiej. Pierwszą nauczycielką została Józefa Szydłowska. W 1923 roku szkoła w Ruszczyźnie stała się samodzielną placówką. Naukę prowadzono tu także w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej. Dopiero w 1942 roku Niemcy zamknęli polską szkołę.

W latach 20-tych założono we wsi Spółdzielnię Mleczarską notowaną w 1929 roku. Z inicjatywy Jana Nowaka, Bronisława Kapery, Feliksa Skulskiego, Aleksandra Stąśka i Bolesława Kowala powstała w 1923 roku drużyna OSP. Jaj pierwszym prezesem został Aleksander Stąsiek, a komendantem Bronisław Kapera. W 1934 roku wybudowano we wsi remizę strażacką.

W okresie okupacji hitlerowskiej powstał na Ruszczyźnie pluton AK, którego dowódcą był Franciszek Kowal „Łysy”, a jego zastępcą plut. Antoni Dzięgiel „Wilk”. Pluton ten wchodził w skład 19 kompanii Obwodu Tomaszowskiego AK, pod dowództwem Stanisław. Sierż. Pawła Dziurbasa „Gaza”.

15 grudnia 1942 roku wieś wraz z sąsiednimi miejscowościami została wysiedlona przez Niemców.

Samodzielną wsią Ruszczyzna została po II wojnie światowej, W 1952 roku tutejsza straż pożarna otrzymała motopompę, a w 1988 roku wydudowała nową remizę. We wsi istniała po wojnie szkoła 4 klasowa, którą zlikwidowano ok. połowy lat 70-tych.”

 

Wymieniony w powyższym opisie Jan Nowak, współzałożyciel straży pożarnej na Ruszczyźnie, to ojciec Janiny Ćwierz z Nowaków, matki autorki Barbary Ćwierz.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1925-straż pożarna na Ruszczyźnie.jpg

Ruszczyzna 1925 r. – Straż Pożarna, Jan Nowak siedzi pierwszy z prawej

 

Rozdział 1.3.

Jan Ćwierz 1881 - 1946

 

Jan Ćwierz urodził się w 1881 roku w Wolicy Śniatyckiej jako syn Andrzeja (Antoniego?) mającego 54 lata i Marianny mającej 41 lat.

 

Metryka urodzenia Jana Ćwierz z 1881 r.

 

W 1905 roku Jan Ćwierz (24 lata) zawarł związek małżeński z Rozalią Kapłon (ur.1886), córką Michała Kapłona i Rozalii Ćwik zamieszkałych we wsi Wierzbie, parafia Łabunie.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1905-śl-Jan-Ćwierz-i-Rozalia-Kapłon.jpg

Metryka ślubu Jana Ćwierz i Rozalii Kapłon z 1905 r.

 

W metryce ślubu Jan Ćwierz jest określony jako крестьянин земледелец, czyli chłop posiadający własną ziemię. Żona Rozalia jest określona jako крестьянка (chłopka).

 

Ród Kapłon, do którego należała Rozalia, pochodził z Łabuń i jego protoplastą był Andrzej Kapłon ur.1765. Ród ten był bardzo liczny i dzielił się na kilka gałęzi. Dziadek Rozalii Antoni Kapłon ożenił się w 1855 r. z krewną Barbarą Kapłon i w metryce ich ślubu wpisano specjalną informację, że „Tamowanie małżeństwa nie zaszło.”, tzn. nikt nie sprzeciwiał się małżeństwu krewnych.

 

Przodkowie Rozalii Kapłon.

 

Jan i Rozalia Ćwierz mieli czworo dzieci: Bronisław (ur.1907), Mieczysław (ur.1911), Tadeusz (ur.1914) i Wacław (ur.1920).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1881-Jan-Ćwierz.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1886-Rozalia-Kapłon.jpg

Jan Ćwierz i Rozalia Kapłon

 

Jan i Rozalia Ćwierz mieszkali cały czas we wsi Ruszczyzna i prowadzili tam gospodarstwo rolne. Jan Ćwierz zmarł w 1946 roku, żona Rozalia zmarła w 1944 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1.4.

Dzieci Jana Ćwierza i Rozalii Kapłon

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1930-Bronisław Ćwierz.jpg

Bronisław ur.1907

 

Mieczysław ur.1916

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1914-Tadeusz Ćwierz 1.jpg

Tadeusz ur.1914

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1920-Wacław-Ćwierz.jpg

Wacław ur.1920

 

Rozdział 1.4.1.

Bronisław Ćwierz 1907 – 1945

 

Bronisław Ćwierz urodził się w 1907 roku we wsi Ruszczyzna w parafii Komarów jako syn Jana Ćwierz i Rozalii Kapłon.

 

Komarów 1907 r. – metryka urodzenia Bronisława Ćwierza.

 

W 1933 roku Bronisław Ćwierz jako podchorąży Wojska Polskiego pełnił służbę wojskową w Pińsku w obwodzie brzeskim (obecnie Białoruś) i tam poznał Janinę Gruszecką, urodzoną w Monasterzyskach koło Buczacza w woj. tarnopolskim (obecnie Ukraina).

 

Pińsk 1933 r. – narzeczeni Bronisław Ćwierz i Janina Gruszecka

 

W 1935 roku Bronisław i Janina zawarli związek małżeński i podjęli pracę w nowo wybudowanej szkole w Ostrówkach k/Radzynia Podlaskiego. Bronisław został kierownikiem szkoły, Janina była nauczycielką.

 

Oto historia Szkoły Podstawowej w Ostrówkach w latach 1939 – 1945 spisana przez jednego z mieszkańców. Z historii tej dowiadujemy się wielu interesujących szczegółów o budowie szkoły, o nauczycielach oraz o sytuacji we wsi w czasie II wojny światowej i śmierci kierownika szkoły Bronisława Ćwierza w lipcu 1945 r.

 

 

 

 

 

Opis: C:\Users\EJ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1960-Ostrówki szkoła i dom Barbara Ćwierz.jpg

Ostrówki - Szkoła Podstawowa, w której pracowali i mieszkali Bronisław i Janina Ćwierzowie. Na zdjęciu Barbara Ćwierz, córka Bronisława i Janiny ok. 1990 r.

 

Szczebrzeszyn 1937 r. – Męskie Seminarium Nauczycielskie, w którym Bronisław Ćwierz uzyskał wykształcenie pedagogiczne.

 

Bronisław i Janina mieli trzy córki: Danuta (ur. 1936), Barbara (ur.1940), Alicja (ur.1943).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1944-Bronek-Cwierz-z-Marysią.jpg   Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1931-Bronisław-Ćwierz-żona-Władysława.jpg

Ruszczyzna 1939 r. - Bronisław i Janina Ćwierzowie z córką Danutą

 

Ruszczyzna 1942 r. - Józefa Kapłon, Danusia i Basia Ćwierz, Stanisław Churszyński

 

W 1943 r. Bronisław Ćwierz zachorował na gruźlicę, sytuację swoją opisuje w liście do brata Tadeusza w marcu 1945 r. Zdawał sobie sprawę o postępie choroby i o braku możliwości odpowiedniego leczenia, ale chciałby jeszcze odwiedzić ojca i rodzinne strony.

 

Ostrówki 1945 r. – list Bronisława do brata Tadeusza.

 

Bronisław Ćwierz zmarł w 1945 roku w Ostrówkach. Po zakończeniu II wojny światowej Janina z dziećmi przeprowadziła się na Ziemie Odzyskane do Wrocławia, gdzie przebywała już jej rodzina.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\Danuta Barbara Alicja.jpg

Wrocław 1950 r. - córki Bronisława i Janiny: Danuta, Barbara i Alicja.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\s15-Ala Barbara i mama 1964.jpg

Wrocław 1963 r. – Alicja (z kotem), Barbara i ich matka Janina Ćwierz

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1963 Danuta Ćwierz Witold Olejarz.jpg

Koźle 1964 r. – ślub Danuty Ćwierz i Witolda Olejarza

 

Wrocław 1979 r. - ślub Alicji Ćwierz i Antoniego Seniuta.

W ciemnym kostiumie Barbara Ćwierz.

 

1979-Wrocław 1979 r. – Alicja i Antoni Seniuta z córką Magdalenką.

 

 

Wrocław 2011 r. – Barbara Ćwierz – Matysiak otrzymuje od studentów Uniwersytetu Ekonomicznego nagrodę „The B.e.s.t.” w kategorii „Diabeł Tasmański (pozytywnie zakręcony)”.

 

Rozdział 1.4.2.

Mieczysław Ćwierz 1911 – 19??

 

Mieczysław Ćwierz urodził się w 1911 roku jako syn Jana Ćwierz i Rozalii Kapłon

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\metryki\metryki Ćwierz\1911-ur.Mieczysław Ćwierz.jpg

Metryka urodzenia Mieczysława Ćwierz z 1911 r.

 

 

W 1944 roku Mieczysław Ćwierz zawarł związek małżeński z Bronisławą Danilewicz.

 

Mieczysław i Bronisława mieli dwie córki: Teresa (ur.1945) i Anna (ur.1948).

 

Rozdział 1.4.3.

Tadeusz Ćwierz 1914 – 1988

 

Tadeusz Ćwierz urodził się 14 października 1914 roku we wsi Ruszczyzna należącej do parafii i gminy Komarów, powiat Tomaszów Lubelski. Tadeusz był trzecim synem Jana Ćwierza (33 lata) i Rozalii Kapłon (28 lat).

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\próba\zestaw Tadeusza.jpg

1935 r.            1942 r.              1949 r.              1960 r.              1970 r.              1975 r.               1980 r.

 

Tadeusz ukończył szkołę powszechną w Komarowie a następnie uczęszczał do Gimnazjum w Międzyrzeczu Podlaskim.

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Ćwierz\tadeusz12.jpg

Poświadczenie ukończenia Gimnazjum w Międzyrzeczu Podlaskim w 1932 roku.

 

W marcu 1936 roku Tadeusz Ćwierz został powołany do służby wojskowej w 44 pułku piechoty w Równem (obecnie Ukraina). Jesienią tego roku został przydzielony do szkoły podoficerskiej, po ukończeniu której awansował na stopień kaprala. W 1937 roku został przeniesiony do 30 pułku piechoty w Warszawie-Cytadeli. Jesienią 1938 roku został wysłany na półroczny kurs podoficerski do 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Po ukończeniu kursu w marcu 1939 roku powrócił do jednostki w Warszawie jako dowódca drużyny.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1938-Tadeusz-Ćwierz.jpg

Warszawa 1938 r. – Tadeusz Ćwierz (pierwszy z lewej) z kolegami z wojska

 

W sierpniu 1939 roku, po ogłoszeniu w Polsce powszechnej mobilizacji, Tadeusz ze swoją jednostką został skierowany w okolice Wielunia przy zachodniej granicy. W pierwszym dniu II wojny światowej 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali Wieluń i była to pierwsza akcja wojenna, wcześniejsza niż atak na Westerplatte. Tadeusz brał udział w walkach w rejonie Wielunia i po rozbiciu jego kompanii pododdziały zostały wycofane do Warszawy, a Tadeusz został przydzielony do obrony sztabu Armii.

W czasie obrony Warszawy w dniu 20 września Tadeusz Ćwierz został ranny w lewy bok i dostał się do niewoli. Transportem kolejowym został przewieziony do Serocka, potem do Nasielska, a w końcu do jenieckiego obozu pracy Stablack IX A (Stabławki to dzisiejsze Dołgorukowo) pow. Pruska Iławka w Prusach Wschodnich. Jeńcy pracowali w gospodarstwach rolnych i Tadeusz również pracował u bauera. Pewnego dnia Tadeusz poczuł się źle i po nocy ciężkich bólów został przewieziony do szpitala w Piszu (Jansborg). Okazało się, że ma silne zapalenie ropne opłucnej i został operowany. Podczas leczenia nastąpiły komplikacje i musiał być jeszcze dwukrotnie operowany. Po półrocznym pobycie w szpitalu został odesłany do obozu w Stablacku, a w kwietniu 1940 roku został zwolniony jako niezdolny do pracy. Po powrocie do domu na Ruszczyznę Tadeusz w dalszym ciągu musiał być pod opieką lekarską i stan jego zdrowia nie pozwalał na pracę w gospodarstwie ani na udział w ruchu oporu.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Tadeusz służba wojskowa1.jpg

Zaświadczenie Tadeusza o zwolnieniu ze służby wojskowej

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Ćwierz\medal Tadeusza.jpg

Medal Tadeusza Ćwierza za udział w wojnie obronnej 1939 r.

 

W dniu 1 września 1942 roku Tadeusz Ćwierz (28 lat) zawarł związek małżeński z Janiną Nowak (28 lat), zamieszkałą w Zubowicach, córką Jana Nowaka (ur.1887) i Katarzyny Sęk (ur.1892) (Historia rodzin Nowaków i Sęków jest opisana w dalszej części książki). Tadeusz i Janina znali się od dziecka, razem chodzili do szkoły, ich rodziny mieszkały po sąsiedzku na Ruszczyźnie.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Ćwierz\tadeusz9-1942-śl-z-janiną.jpg

Odpis aktu małżeństwa Tadeusza Ćwierz i Janiny Nowak wydany przez USC w Tyszowcach w 1949 r. Ślub odbył się w 1942 r. w kościele w Zubowicach

 

 

Opis: C:\C-Archiwum 1869-2008\Ćwierz-Nowak\1875 - 1945 Zamojszczyzna\1939-Tadeusz-i-Janina.jpg

Tadeusz Ćwierz i Janina Nowak w 1942 r.

 

Po ślubie młodzi zamieszkali w domu Tadeusza na Ruszczyźnie, ale już w grudniu 1942 roku dopadła ich tułacza dola wysiedleńców. Wiele razy śmierć zaglądała im w oczy i przez wiele dalszych lat nikt i nic nie zdołało zatrzeć im tych tragicznych przeżyć. Wiele lat później Janina spisała wspomnienia z tamtych ciężkich dni:

 

12 grudnia 1942 roku rozeszła się wiadomość, że lada dzień Niemcy będą wysiedlać gminę komarowską. Dwie moje siostry z jednorocznymi dziećmi i mnie w 4-tym miesiącu ciąży szwagier wywiózł w hrubieszowskie do Małkowa nad Bug, że niby tam nie będą wysiedlać.

Mój ojciec zamieszkały w Zubowicach również wyjechał z rodziną do Małkowa, gdyż tam mieszkała rodzina jego drugiej żony (mojej macochy). W gospodarstwie ojca w Zubowicach pozostał cały dobytek z inwentarzem żywym i Niemcy osadzili tam niemiecką rodzinę. Taki właśnie był cel akcji wysiedleńczej, wygonić polskich gospodarzy i zagarniętą ziemię wraz z budynkami przydzielić niemieckim osadnikom. 31 grudnia 1942 roku gospodarstwo ojca w Zubowicach zostało spalone przez partyzantów z całym dobytkiem i inwentarzem żywym, a nasiedleni Niemcy uciekli. Ktoś usłużny poinformował Niemców dokąd ojciec wyjechał i 1 stycznia 1943 r. o zmierzchu do Małkowa przyjechało gestapo po cywilnemu i zabrali ojca do Zamościa. Trzeba było zawiadomić o aresztowaniu ojca jego braci i synów, którzy przypuszczalnie przebywali u szwagra Krochmala na Przewalu, przecież gestapo będzie go o synów i zięciów wypytywać, o mojego męża też. Zastanawiałyśmy się, która z nas pójdzie w taki duży mróz i zadymkę, że świata nie widać, więcej jak 30 km. Zgłosiłam się, bo obie siostry miały pod opieka 1-roczne dzieci.

Wstałam rano o 6-tej i noga za nogą dostałam się do Tyszowiec na 8 wieczorem. Na tej swojej drodze nie spotkałam ani jednej żywej duszy, ale do dzisiaj widzę te 20-to kilometrowy las, głęboki śnieg, zadymkę i przeciągłe wycie wilków. Potem kilka kilometrów od Lipowca do Tyszowiec pustkowie, przejmujący wiatr. Odbiło się to na moim zdrowiu, od tamtej pory zawsze mnie bolały i bola nogi. Przenocowałam u siostry szwagra Krochmala i rano do Przewala 4 km szosą, gdzie szły kolumny niemieckie jedna za drugą, przyszłam na godzinę ósmą. Zastałam w domu nie tylko swoich, ale kilkunastu młodych ludzi z bronią. Jedli śniadania i kiedy powiedziałam, że gestapo aresztowało ojca wszyscy rozproszyli się w jednej chwili czując, że są przeze mnie uratowanymi.

Ojciec po dwóch tygodniach pobytu w piwnicach gestapo na ulicy Kościuszki w Zamościu za moim staraniem został zwolniony. Za kilka tygodni Małków został wysiedlony i ojciec z żoną i dwojgiem najmłodszych dzieci Stanisławem - 15 lat i Zuzanną – 12 lat znów został aresztowany i umieszczony w obozie przy ulicy Okrzei w Zamościu. Brat Stanisław został wywieziony na roboty do Niemiec skąd wrócił w 1945 roku.

Z Małkowa przyjechaliśmy na jakiś czas na Ruszczyznę, gdzie w 1943 roku urodziła się córka Maria. Potem znów musieliśmy uciekać i zamieszkaliśmy w Bródku k/Wolicy Śniatyckiej, skąd znów wróciliśmy na Ruszczyznę, gdzie w 1945 roku urodził się syn Ryszard.”

 

Oto fragment Monografii rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy w Komarowie autorstwa Renaty i Henryka Kulig:

14 grudnia 1942 roku, w okresie okupacji niemieckiej, prawie cała parafia została wysiedlona razem z księdzem proboszczem. Podczas pacyfikacji wykonano publiczną egzekucję 51 osób, w tym 16 kobiet i troje dzieci. Przez okres około półtora roku parafia nie miała proboszcza (do 12 sierpnia 1944 roku). Parafianie brali udział w mszy św. w kościele w Zamościu. Następnie od września 1943 roku parafianie chodzili na mszę św. do Wólki Łabuńskiej. Msza była odprawiana w mieszkaniu Władysława Wszoły a następnie, w okresie jesiennym, w stodole Stanisława Sęka, na klepisku.

Stanisław Sęk (ur.1900) występujący w powyższym fragmencie, to rodzony brat Katarzyny Sęk, żony Jana Nowaka.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\z17.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\z16.jpg

Bródek 1943 r. – Janina i Tadeusz z córką Marysią.

 

Opis: C:\C-Archiwum 1869-2008\Ćwierz-Nowak\1875 - 1945 Zamojszczyzna\1943-Bródek-na-wysiedleniu.jpg

Bródek 1943 r. – Janina i Tadeusz Ćwierz na wysiedleniu

 

Po wyzwoleniu w roku 1945 Tadeusz i Janina Ćwierz z rodziną przeprowadził się do Zamościa do wynajętego mieszkania przy ul. Młyńskiej 30. W 1947 roku Tadeusz rozpoczął starania o otwarcie sklepu i uzyskał do tego wymagane zaświadczenie z Gminy Komarów.

 

1947 r. – zaświadczenie o narodowości polskiej i o nie szkodzeniu Państwu i Narodowi Polskiemu.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Tadeusz-Cwierz.jpg

Zamość 1947 r. – Tadeusz Ćwierz i jego sklep spożywczy

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Basia-z-mama-i-sasiadami.jpg

Zamość ul. Młyńska 1947 r. – od lewej sąsiadka Morawska, Tadeusz i Janina Ćwierz; dzieci: Marysia Ćwierz, Renia Morawska, Rysiek Ćwierz

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\z25.jpg

Zamość 1947 r. – Janina Ćwierz (z lewej) i jej dwójka dzieci (z lewej Marysia w środku Rysiek). Dziewczynka po prawej Renia, powyżej jej matka Morawska

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1948-Marysia Rysiek.jpg

Zamość 1948 r. – od lewej Renia Morawska, Marysia i Rysiek Ćwierz; Grażyna Radwańska

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Basia-z-mama-w-oknach.jpg

Zamość 1948 r. – Janina Ćwierz i córka Marysia w domu przy ul. Młyńskiej 30

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Basia-u-mamy-na-kolanach.jpg

Zamość 1954 r. – Janina Ćwierz z córką Basią (na kolanach) i synem Januszem oraz siostry Jurkowskie

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s20-zbiorowe-w-sali.jpg

Zamość 1952 r. – Tadeusz Ćwierz ze współpracownikami Spółdzielni „Rozwój”

 

W 1949 roku Tadeusz Ćwierz zrezygnował z prowadzenia sklepu z powodu nękania przez władze i podjął pracę w Spółdzielni Inwalidów „Rozwój” w Zamościu, której był jednym z organizatorów. W 1949 roku Tadeuszowi i Janinie urodziło się trzecie dziecko, syn Janusz, natomiast w 1951 roku urodziła się córka Barbara, a w 1956 roku syn Krzysztof.

W 1955 roku Tadeusz z Janiną podjęli decyzję o budowie domu i złożyli wniosek do Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu o przydział działki budowlanej. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej do spraw indywidualnego budownictwa powszechnego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie i na jej podstawie MRN w Zamościu wydała stosowne orzeczenie:

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Ćwierz\1956 orzeczenie.jpg

Orzeczenie z 1955 r. o odstąpieniu Tadeuszowi Ćwierz działki gruntu o powierzchni 870 m2

na budowę domu jako wieczyste użytkowanie z rocznym czynszem 4,70 zł.

 

Po uzyskaniu działki Tadeusz złożył wniosek do MRN o pożyczkę i przydział materiałów budowlanych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przydzielono najpierw 15 000 zł a potem 40 000 zł oraz materiały budowlane. Pożyczka była rozłożona na 20 lat po 687 zł raty kwartalnej z oprocentowanie 1%. Z materiałów budowlanych przydzielono cement, wapno, papę i niewielką liczbę cegły. We własnym zakresie Tadeusz z synem Ryszardem wytwarzali z żużlu, piasku, wapna i cementu pustaki a z pomocnikami murarskimi budowali z nich ściany wzmocnione jedną warstwą cegły. Wszystkie inne materiały, a było ich potrzeba niezmiernie dużo, były zdobywane w żmudnym wystawaniu w kolejkach. Prace hydrauliczne Tadeusz wykonywał z sąsiadem Kaszycą.

 

W trakcie budowy Janina opiekowała się Krzysiem (1 rok), Basią (6 lat), Januszem (9 lat), Ryśkiem (12 lat) i Marysią (14 lat) oraz zajmowała się wszystkimi innymi pracami domowymi.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\dzieci Janiny i Tadeusza.jpg

 

Gdy zbudowano kuchnię i pierwsze dwie izby zamieszkała w nich cała rodzina i kontynuowano budowę dalszych pomieszczeń. Na osiedlu nie było jeszcze prawie żadnych domów, był to wielki ugór bez drzew, na którym pasły się krowy okolicznych rolników, rosły dziewanny i żyły susły. Dom został ukończony w 1958 roku i w tym samym roku Janina prowadziła w nim mały sklep.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\dom.jpg

Dom Tadeusza i Janiny Ćwierz w Zamościu na osiedlu Zamczysko.

 

W latach 1959 – 1961 Janina pracowała w Spółdzielni Inwalidów „Rozwój”, a w roku 1973 podjęła pracę w sklepie zabawkarsko – papierniczym HSI na Nowym Mieście. W 1978 roku przeszła na rentę inwalidzką.

Tadeusz zmarł w 1988 roku, a Janina w 2008.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1959-mieszkancy Walowej.jpg

Zamość 1959 r. - mieszkańcy ulicy Wałowej na osiedlu Zamczysko.

1-Czesław Kopeć, 2-Jadwiga Pałkowska, 3-Teresa Kopeć, 4-Ula Pałkowska, 5-Barbara Ćwierz, 6-Tadeusz Ćwierz, 7-Krzysio Ćwierz, 8-Bronisława Kopeć, 9-Wiesława Kopeć, 10-Helena Kopeć zd.Pańczyk,11-Janina Ćwierz zd.Nowak, 12-Janusz Ćwierz, 13-Boguś Kosz, 14-Małgosia Cios, 15-Stanisław Kopeć, 16-Tadeusz Kopeć, 17-Ewa Kaszyca, 18-Henryk Kaszyca, 19-Jadwiga Nizioł, 20-, 21-Zofia Kopeć zd.Gawłowska, 22-Katarzyna Gawłowska, 23-Ela Kopeć, 24-Ala Skurzyńska, 25-, 26-Jaśka Typkiewicz, 27-, 28-Irka Typkiewicz, 29-Marysia Typkiewicz.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\dzieci-na-Walowej.jpg

Zamość 1960 r. – dzieci z ulicy Wałowej na osiedlu Zamczysko.

W górnym rzędzie od lewej: Barbara Ćwierz, Irena Typkiewicz, Bogusia Klimek, Hanka Kowalska

W dolnym rzędzie: Małgosia Cios, Marysia Typkiewicz, Jaśka Typkiewicz, Anna Cios, Ewa Kaszyca, Heniek Kaszyca, Urszula Dziuba, Krzysio Ćwierz.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Tadeusz-Cwierz-na-samochodzie.jpg

Zamość 1963 r. – ul. Sienkiewicza przed rozlewnią wód SI „Rozwój”, Tadeusz Ćwierz (w płaszczu)

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\Marysia i Józek.jpg

Zamość 1967 r. – ślub Marii Ćwierz i Józefa Michalewskiego

 

Tadeusz do 1970 roku pracował w Spółdzielni „Rozwój” na różnych stanowiskach administracyjnych, był członkiem Zarządu, zastępcą prezesa do spraw produkcji, zastępcą prezesa do spraw handlu. Po podziale Spółdzielni i utworzeniu Handlowej Spółdzielni Inwalidów Tadeusz pracował w niej jako zastępca prezesa, aż do przejścia na emeryturę w 1978 roku.

 

Tadeusz i Janina to wzór poświęcenia i oddania rodzicielskiego. Janina z wyjątkową troskliwością zajmowała się dziećmi, domem i działką warzywną, Tadeusz zapewniał dochody. Wszystkie dzieci ukończyły studia wyższe: Maria Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie, Ryszard Wyższą Szkołę Planowania i Statystyki w Warszawie, Janusz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Barbara Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, Krzysztof Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa Nowak\1914-Janina-Nowak.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1914-Tadeusz Ćwierz 5.jpgOpis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Nowak\krzyż zasługi.jpgOpis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Nowak\krzyż zasługi.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Nowak\medal Janiny.jpg

Janina i Tadeusz Ćwierz w 1975 r.oraz ich odznaczenia (krzyże zasługi Janiny i Tadeusza oraz medal Zamojskiej Matki Janiny

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\dzieci Janiny i Tadeusza.jpg

Dzieci Tadeusza Ćwierz i Janiny Nowak

 

 

Rozdział 1.4.4.

Wacław Ćwierz 1920 - 1982

 

Wacław Ćwierz urodził się w 1920 roku we wsi Ruszczyzna jako syn Jana Ćwierza (41 lat) i Rozalii Kapłon (34 lata). W 1944 roku Wacław ożenił się z Jadwigą Olszewską (ur.1921).

Wacław i Jadwiga mieli pięcioro dzieci: Zofia (ur.1945), Krystyna (ur.1945), Stanisław (ur.1948), Jerzy (ur.1951) i Henryk (ur.1956).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1920-Wacław-Ćwierz.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1922-Jadwiga-Olszewska.jpg

Wacław Ćwierz           Jadwiga Olszewska

 

Wacław i Jadwiga Ćwierzowie mieli pięcioro dzieci: bliźniaczki Krystyna i Zofia (1945-1945), Stanisław (ur.1948), Jerzy (1951-2006) i Henryk (1956-2005).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Ćwierz\1945-Krystyna-Ćwierz.jpg  Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1948-Stanisław-Ćwierz.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1951-Jerzy-Ćwierz.jpg 

Krystyna                      Stanisław                         Jerzy                        Henryk

 

 

Rozdział 1.5.

Drzewa genealogiczne rodziny Ćwierz

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki duże\1799-2012_drzewo_Ćwierz-Now.jpg

Drzewo genealogiczne Tadeusza Ćwierz i Janiny Nowak

 

 

Opis: C:\C-WWW-EJ-na-zx81\genealogia\drzewa-genealogiczne\drzewo_CWIRZ-KAPLON.jpg

Drzewo genealogiczne Jana Ćwierz i Rozalii Kapłon

 

Wywód przodków Bronisława, Mieczysława, Tadeusza i Wacława.

 

Krewni i powinowaci rodziny Ćwierz.

 

Rozdział 2.

Historia rodziny Nowak

 

Rozdział 2.1.

Baza osobowa rodziny Nowak

 

Najstarszymi znanymi osobami z rodziny Nowak są Walenty Nowak i Sebastian Nowak urodzeni około 1755 roku we wsi Lubomierz w parafii Niedźwiedź pow. Limanowa. Informacja o Walentym Nowaku pochodzi z aktu urodzenia jego syna Wojciecha z 1786 roku, natomiast informacja o Sebastianie Nowaku pochodzi z aktu urodzenia jego syna Szymona z 1786 roku. Oba akty znajdują się w najstarszej księdze urodzeń z lat 1786-1810 przechowywanej w Archiwum Diecezjalnym w Krakowie.

 

Lubomierz, parafia Niedźwiedź 1786 r. – metryka urodzenia Wojciecha (Adalbertusa) syna Walentego Nowaka i Małgorzaty Krupionki.

 

Lubomierz, parafia Niedźwiedź 1786 r. – metryka urodzenia Szymona syna Sebastiana Nowaka i Zofii.

 

W Archiwum Diecezjalnym w Krakowie znajdują się księgi urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Niedźwiedź z lat: 1786-1810, 1822-1823, 1840-1841, 1846, 1859-1889. Autorzy książki przejrzeli te księgi i wynotowali każde urodzenie i małżeństwo Nowaka we wsi Lubomierz. Druga część informacji genealogicznych z lat 1800–1920 pochodzi z Zamojszczyzny i uzyskano je z portalu „Lubelskie korzenie” https://lubgens.eu/portal.php. Oto pełna lista 120 Nowaków, na której podano imię i rok urodzenia każdej osoby, zaś dla Nowaków, którzy zawarli związek małżeński podano w nawiasie nazwisko małżonka lub małżonki wraz z datą ślubu.

Z uwagi na ochronę danych osobowych książka nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osób żyjących.

 

Sebastian 1755 (Zofia 1780), Walenty 1755 (Małgorzata Krupa 1780), Jakub 1763 (Zofia 1791), Józef 1770 (Regina Wadelonka 1794), Maciej 1770 (Regina Chorągwiczonka 1794), Józef 1771 (Marianna Guzarzonka 1795), Rozalia 1779 (Simon Gorski 1810), Jakub 1782 (Zofia Paluczonka 1803), Szymon 1786, Wojciech 1786, Sebastian 1789 (Sophiae 1813), Agnieszka 1790 (Antoni Cyrek 1815), Tomasz 1792 (Christina Dawiec 1817), Wawrzyniec 1795 (Anna 1820), Wawrzyniec 1795 (Marianna Smyks 1835), Jan 1796 (Catharina Krzysztof 1820), Józef 1796 (Marianna Guzara 1820), Józef 1796 (Regina Wadel 1820), Jakub 1798 (Sophia Potaczonka 1822), Jan 1798 (Sophia Weglarzonka 1822), Bartłomiej 1800 (Regina Burnos 1825), Jakub 1800 (Zuzanna Leśniak 1825), Jan 1800 (Katarzyna Krzysztof 1825), Jan 1800 (Rgina Gerleta 1825), Marianna 1800 (Maciej Smyxy 1825), Bartłomiej 1805 (Marianna Ogiela 1830), Jan 1805 (Zofia Rapacz 1839), Jan 1805 (Zofia Węglarz 1830), Marianna 1805 (Jan Kochniarczyk 1830), Jan 1813 (Margaritha Sziociebowicz 1840), Józef 1814 (Marianna Lapras 1838), Józef 1820 (Marianna Pójdzik 1845), Maciej 1820 (Marianna Sobczak 1823), Tomasz 1820 (Regina Wojcieszyk 1845), Bartłomiej 1821 (Marianna Ogtela 1845), Maciej 1821 (Catharina Kowalczyk 1846), Marianna 1821 (Joannes Kocharczyk 1845), Adam 1823 (Katarzyna Kisiel 1850), Anna 1823, Sebastian 1823, Jan 1825 (Marianna Krzysztof 1850), Antoni 1830 (Anna Babuśka 1873), Jakub 1830 (Regina Banik 1855), Maciej 1830 (Anna Trojak 1855), Maciej 1830 (Katarzyna Kowalczyk 1855), Magdalena 1830 (Maciej Dawczak 1855), Sebastian 1834 (Marianna Surma 1866), Maciej 1835 (Katarzyna Kołban 1880), Maciej 1835 (Marianna Babuśka 1864), Maciej 1835 (Tekla Popiołek 1884), Michał 1835 (Marianna Kral 1871), Sebastian 1836 (Agnieszka Kołodziejczuk 1857), Sebastian 1836 (Marianna Czarna 1881), Maria 1838, Jakub 1839, Marianna 1840 (Antoni Ćwierz 1865), Wawrzyniec 1840, Józef 1844, Agnieszka 1846, Agnieszka 1846, Jan 1846 (Agnieszka Adamczyk 1869), Sebastian 1846, Jan 1847 (Katarzyna Józefko 1880), Jan 1848 (Anna Dawczak 1886), Jan 1849 (Katarzyna Niewiarowska 1878), Katarzyna 1850, Wawrzyn 1851 (Jadwiga Kowalczyk 1880), Anna 1855 (Józef Kochniarczyk 1877), Regina 1855, Jan 1856 (Katarzyna Niedzielak 1880), Jan 1857, Jan 1857 (Marianna Urbańska 1880), Maryanna 1859 (Walenty Waszenda 1880), Sebastian 1859, Magdalena 1860, Barbara 1861, Rozalia 1862, Zofia 1863, Andrzej 1864, Jakub 1864 (Marianna Cnota 1889), Agata 1865, Regina 1865, Rozalia 1865, Anna 1867, Bartłomiej 1867 (Marianna Szkior 1895), Przemysław 1867, Antoni 1869, Monica 1870, Józef 1871, Wojciech 1872, Melchior 1875, Stanisław 1881, Wojciech 1882, Józef 1883, Marianna 1883, Michał 1883, Rozalia 1884, Stanisław 1885, Anna 1886, Franciszek 1886 (Franciszka Małys 1911), Jakub 1887, Jan 1887 (Katarzyna Sęk 1910), Rozalia 1888, Aniela 1890, Marianna 1891 (Jan Gnyp 1911), Jadwiga 1892, Antoni 1893, Stefania 1898 (Jan Sęk 1918), Joanna 1911 (Stanisław Leżański 1932), Stanisława 1913 (Aleksander Białowolski 1934), Janina 1914 (Tadeusz Ćwierz 1942), Władysława 1920 (Zygmunt Krochmal 1939), Tadeusz 1922 (Stanisława Goch 1948), Antoni 1924 (Sabina Wokalska 1945), Julian 1926, Stanisław 1928 (Irena Sobczyńska 1951), Zuzanna 1930 (Tadeusz Józefko 1955),

 

Rodzina Wawrzyńca Nowaka i Marianny Smyks w latach 1795 – 1930.

 

Protoplastą rodziny Nowak był Wawrzyniec (Laurenty) Nowak urodzony około 1795 roku w powiecie Limanowa. Trwają poszukiwania metryki urodzenia i metryki ślubu Wawrzyńca, ale z dotychczas odnalezionych metryk niektórych jego dzieci wynika, że prawdopodobnie miał 2 żony. Pierwszą była Anna o nieznanym nazwisku panieńskim, z którą miał we wsi Jodłownik w parafii Szczyrzyc pow. Limanowa syna Adama (ur.1823). Drugą żona była Marianna Smyks, z którą ożenił się w Lubomierzu, parafia Niedźwiedź, pow. Limanowa i miał tam z nią syna Sebastiana (ur.1836).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s31-Lubomierz.jpg

Wieś Lubomierz w powiecie Limanowa – kolebka rodziny Nowaków z początku XIX wieku.

 

Lubomierz w XIX wieku należał do parafii Niedźwiedź zaś administracyjnie należał do gminy Poręba Wielka w powiecie Limanowa.

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s31-Lubomierz1.jpg          Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Nowak\Niedźwiedź.tif

 

Rozdział 2.2.

Sebastian Nowak 1836 – 19??

 

Sebastian Nowak urodził się w 1836 roku w Lubomierzu jako syn Wawrzyńca Nowaka i Marianny Smyks. Około 1855 roku ożenił się z Agnieszką Kołodziejczyk, córką Antoniego Kołodziejczyka i Reginy Kozyra. Sebastian i Agnieszka mieszkali w Lubomierzu w domu pod numerem 112 i tam urodziły się ich dzieci: syn Jan (1857), córka Marianna (1859) i syn Andrzej (1864). W 1865 roku urodziła się córka Regina, ale wskutek komplikacji poporodowych zmarła matka Agnieszka.

 

W 1866 roku Sebastian Nowak zawarł w Lubomierzu związek małżeński z Marianną Surma (ur.1835), córką Wawrzyńca i Marianny Kowalczyk.

 

Metryka ślubu Sebastiana Nowaka i Marianny Surma z 1866 r.

 

W powyższej metryce ślubu Sebastiana podano, że jest wdowcem po Agnieszce Kołodziejczyk (vidua post Agnetem Kołodziejczyk). Sebastian i Marianna mieli dwoje dzieci: Antoni (ur.1869) i Józef (ur.1871).

 

Około 1875 roku Sebastian Nowak z żoną Marianną Surmą wraz z dziećmi, oraz z dziećmi z pierwszego małżeństwa, a także z rodziną przyrodniego brata Adama, wyemigrowali z zaboru austriackiego do zaboru rosyjskiego do wsi Wolica Śniatycka w parafii Komarów k/Zamościa. Dokładny rok emigracji nie jest znany, ale wiadomo, że byli tam już w 1877 roku, gdyż Adam Nowak został w tym roku wpisany w metryce urodzenia Konstancji Ćwierz jako świadek towarzyszący jej ojcu, Andrzejowi Ćwierzowi, zgłaszającemu jej urodzenie.

W 1881 roku zmarła żona Sebastiana, Marianna i Sebastian zawarł trzeci związek małżeński z Marianną Czarny (ur.1856) zamieszkałą w Wolicy Śniatyckiej. Marianna Czarny była córką Antoniego Czarny (ur.1834) i Marianny Rogóż (ur.???). Rodzina Czarny przybyła w okolice Komarowa z Galicji, ze wsi Borzęcin w powiecie Brzeskim koło Tarnowa. O Borzęcinie będzie jeszcze mowa, ponieważ syn Sebastiana, Jan (1857), ożenił się z Marianną Urbańską pochodzącą również z Borzęcina.

Sebastian i Marianna Czarny zamieszkali w Krzywymstoku i mieli czworo dzieci: Wojciech (ur.1882), Józef (ur.1883), Rozalia (ur.1884) i Anna (ur.1886).

Łącznie Sebastian z trzema żonami miał 10 dzieci.

Sebastian Nowak zmarł …………

 

Córka Sebastiana z drugiego małżeństwa, Marianna Nowak (ur.1859), w 1880 roku wyszła za mąż za Walentego Waszendę (ur.1852) z Wolicy Śniatyckiej i mieli czworo dzieci: Karol(1881), Antoni (1883), Aniela (1888), Jan (1906).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s32-1881-śl-Sebastian-Nowak-i-M.jpg

Metryka ślubu Sebastiana Nowaka z Marianną Czarny z 1881 r.

 

Rozdział 2.3.

Jan Nowak 1857 – 1902

 

Jan Nowak urodził się w 1857 roku w Lubomierzu jako syn Sebastiana Nowaka i Agnieszki Kołodziejczyk. W 1872 roku rodzina Nowaków wyjechała z Galicji do zaboru rosyjskiego i osiedliła się w Krzywymstoku koło Komarowa w powiecie Zamość.

Około 1883 roku Jan ożenił się z Marianną Urbańską (ur.1856) pochodzącą z Galicji, z Borzęcina w pow. Brzesko, córką Kazimierza Urbańskiego i Marianny Kołodziej. Nie udało się odszukać metryki ślubu Jana i Marianny i nie wiadomo, gdzie ten ślub został zawarty.

Jan i Marianna mieszkali w Krzywymstoku i mieli czworo dzieci: Stanisław 1885, Jan 1887, Rozalia 1888 i Aniela 1890. Stanisław zmarł w 1908 roku mając 23 lata. Historia Jana opisana jest poniżej. O Rozalii brak jest jakichkolwiek informacji, natomiast Aniela (Marianna) w 1911 roku wyszła za mąż za Jana Gnypa, syna Józefa Gnypa i Jadwigi Łyś, zamieszkałego we wsi Mokre k/Zamościa. W 1913 roku urodził się im syn Franciszek Gnyp.

 

Opis: C:\C-Archiwum 1869-2008\Ćwierz-Nowak\1875 - 1945 Zamojszczyzna\1913-Katarzyna-Sęk-Joanna-Nowak-Marianna-Urbańska-Władysława-Nowak.jpg

Komarów 1913 r. – żona Jana Nowaka Marianna z Urbańskich ur.1856 (w środku) z córką Rozalią ur.1888 (po prawej), synową Katarzyną z Sęków ur.1892 (po lewej) i wnuczką Joanną ur.1911

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki duże\P1010022.JPG        Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s34-pomnik napis.jpg

Cmentarz Komarów – nieistniejący grób Jana Nowaka (zm.1902) i Marianny Nowak z Urbańskich (zm.1926)

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s34-nowy nagrobek Nowaków.JPG

Cmentarz Komarów – nowy grób Nowaków do którego przeniesiono Jana i Mariannę.

 

Jan Nowak zmarł w 1902 roku we wsi Ruszczyzna w wieku 45 lat.

 

Rozdział 2.4.

Jan Nowak 1887 - 1959

 

Jan Nowak urodził się w 1887 roku we wsi Krzywystok w parafii Komarów jako syn Jana Nowaka (28 lat) i Marianny Urbańskiej (28 lat).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1887-ur-Jan-Nowak.jpg

Metryka urodzenia Jana Nowaka z 1887 r.

 

 

W 1910 roku Jan Nowak założył gospodarstwo we wsi Ruszczyzna i zawarł związek małżeński z Katarzyną Sęk (ur.1892). Katarzyna była córką Józefa Sęka i Anny Wolskiej zamieszkałych w Wólce Łabuńskiej.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\drzewo Sęk.jpg

Przodkowie Katarzyny Sęk.

 

Janowi i Katarzynie Nowak przed I wojną światową urodziły się dwie córki: Joanna (1911) i Stanisława (1913). W tym czasie Jan angażował się w działalność zmierzającą do odzyskania niepodległości i w 1914 roku został aresztowany i deportowany na Syberię. Na Ruszczyźnie została żona Katarzyna w ciąży i po kilku miesiącach urodziła córkę Janinę (1914). Jan przebywał na Syberii do wybuchu Rewolucji Październikowej i kilka miesięcy potem pieszo powrócił na Ruszczyznę. Wskutek działań wojennych zastał swoje gospodarstwo zniszczone i musiał je odbudowywać.

 

Opis: C:\C-Archiwum 1869-2008\Ćwierz-Nowak\1875 - 1945 Zamojszczyzna\1925-Jan-Nowak-Katarzyna-Sęk.jpg

Ruszczyzna 1925 r. – Katarzyna i Jan Nowakowie

 

 

 

Po I wojnie światowej w latach 1920 – 1930 Janowi i Katarzynie Nowakom urodziło się dalszych sześcioro dzieci i razem z urodzonymi wcześniej mieli ich dziewięcioro:

 

1. Joanna (1911),

2. Stanisława (1913),

3. Janina 1914;

4. Władysława 1920,

5. Tadeusz 1922,

6. Antoni 1924,

7. Julian 1926,

8. Stanisław 1928 ,

9. Zuzanna 1930.

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1925-Katrzyna-Sęk-Jan-Nowak-Marianna-Urbańska.jpg

Ruszczyzna 1925 r. – Jan Nowak z żoną Katarzyną Sęk i matką Marianną Urbańską.

 

 

Na zdjęciu obok Sitno 1934 r. – Anna Urbańska ur.1883 (w środku), żona Pawła Durasa i bratanica Marianny Urbańskiej żony Jana Nowaka. Z lewej córka Emilia Duras ur.1909 (żona Władysława Dąbrowskiego), z prawej córka Wiktoria Duras ur.1916.

 

 

 

 

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Nowak\1940-Tadeusz-Dąbrowski.jpg

Tadeusz Dąbrowski (ur.1940) syn Emilii Duras i Władysława Dąbrowskiego.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1927-Anna-Urbańska-Duras-z-córkami-Emilią-i-Wiktorią.jpg

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1936_Jan-Nowak-Tomasz-Czernicki-Spół-Mleczarska-Zamość-Rynek-Solny.jpg

Zamość – Rynek Solny 1936 r. – Jan Nowak w grupie członków Spółdzielni Mleczarskiej (siedzi pierwszy od prawej)

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1936-Jan Nowak i inni.jpg

Zamość – Rynek Solny 1936 r. – Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej. Stoją od lewej: Antoni Wdowiak z Ruszowa, Bronisław Łopuszyński z Krynic, Karol Pawlasiuk z Wierzby, Jan Dragan z Rachodoszcz, Paweł Bunduga z Majdanu Ruszowskiego, Franciszek Musielak – kierownik, Czesław Soroka – kierownik, Jan Siek z Wólki Łabuńskiej, Franciszek Walas – praktykant, Władysław Hajduk – praktykant, Jan Bencal z Krasnego, Walerian Buryś z Chomęcisk. Siedzą: Jan Błaszczuk z Ruskich Pisków, Piotr Mazurek z Krasnego, Paweł Nizioł ze Starego Zamościa, Tomasz Czernicki z Zamościa, Jan Nowak z Ruszczyzny, Paweł Bakuniak z Udrycz.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1937-Komarów.jpg

Komarów 1936 r.

 

W 1936 roku Jan Nowak nabył 17 ha ziemi w Zubowicach i rozpoczął budowę domu i gospodarstwa. W następnym roku cała rodzina przeprowadziła się do Zubowic i tym samym czasie zmarła żona Jana Katarzyna (45 lat). Jan ożenił się ponownie w       roku z ……                          ……. pochodzącą z Małkowa nad Bugiem w gminie Mircze.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1930-Nowak-Jan-z-sąsiadem.jpg

Zubowice 1937 r. – Jan Nowak (z prawej) z sąsiadem (z lewej) i z synami

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1939-Antek-Tadek-Julek-Władka-Zygmunt-macochaAnna-Jan-Janina-Stanisław-siostrzenica-macochy.jpg

Zubowice 1944 r. – rodzina Nowaków. Stoją od lewej: Antoni, Tadeusz, Julek, Władysława, Zygmunt Krochmal mąż Władysławy. Siedzą: Anna druga żona Jana Nowaka, Jan Nowak, Janina. Na dole: Stanisław i siostrzenica Anny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2.5.

 

Dzieci Jana Nowaka i Katarzyny Sęk

 

Opis: C:\Users\EJ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\s47-dzieci Jana Nowaka 1.jpg

 

Rozdział 2.5.1.

Joanna Nowak 1911 – 1994

 

 

Joanna Nowak urodziła się w 1911 roku we wsi Ruszczyzna jako córka Jana Nowaka. W chwili urodzenia ojciec Jan miał 24 lata, matka Katarzyna miała 18 lat.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s46-1911-ur-Joanna Nowak.jpg

Metryka urodzenia Joanny Nowak z 1911 r.

 

Joanna Nowak (1-sza z prawej) z koleżankami

 

W 1932 roku Joanna Nowak wyszła za mąż za Stanisława Leżańskiego (ur.1907) syna Stanisława Leżańskiego (ur.1880).

 

 

Joanna Nowak i Stanisław Leżański

 

W 1933 roku urodziła się Zuzanna Leżańska ……………….

 

W 1954 roku Zuzanna Leżańska wyszła za mąż za Mieczysława Skowyrę …………….

 

Zuzanna Leżańska 1933 - 1954

 

W 1955 r. Zuzannie i Mieczysławowi urodziła się Irena Skowyra, a w 1957 roku Witold Skowyra.

 

W 1975 r. Irena Skowyra wyszła za mąż za Stanisława Walasa.

 

 

Stanisław Walas i Irena Skowyra

 

 

Rozdział 2.5.2.

Stanisława Nowak 1913 – 1946

 

Stanisława Nowak urodziła się w 1913 roku we wsi Ruszczyzna jako córka Jana Nowaka (26 lat) i Katarzyny Sęk (21 lat).

W 1934 roku Stanisława wyszła za mąż za Aleksandra Białowolskiego (ur.1902), syna Michała Białowolskiego (ur.1864) i Joanny Turzynieckiej (ur.1870).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1936-Stanisława-Nowak.jpg 

Stanisława Nowak i jej mąż Aleksander Białowolski

 

Rodzina Eustachego Białowoloskiego i Katarzyny Pyziak w latach 1775 – 1920.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\Białowolscy ksiązka\Michał Białowolski.jpg

Michał Białowolski (ur.1864)

 

 

Rodzina Białowolskich od ponad 250 lat zamieszkiwała w Komarowie. Protoplastą rodu był Eustachy Białowolski żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, a jego prawnukiem był Michał Białowolski.

Michał Białowolski z żona Joanną Turzyniecką mieli siedmioro dzieci:

- Hieronim (ur.1898),

- Jan (ur.1900),

- Emilia (ur.1901),

- Aleksander (1902),

- Maria (ur.1906),

- Weronika (ur.1910, zmarła jako niemowlę),

- Stanisław (ur.1911, zmarł jako niemowlę).

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s50-dzieci Michała.jpg

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\Białowolscy ksiązka\dom w Komarowie Obszarek.jpg

Komarów 1930 r. - dom Białowolskich na osiedlu Obszarek

 

Stanisława Nowak i Aleksander Białowolski mieli trzy córki: Maria 1935, Katarzyna 1938 i Anna 1944.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s51-Białowolscy.jpg

Komarów 1946 r. – Białowolscy przy stogu siana: stoją od prawej Jan Białowolski, Maria Wysłocka, Emilia Białowolska-Wysłocka, Aleksander Białowolski, małżeństwo Bisagów; na dole od prawej Hieronim Białowolski, Anna Białowolska, Bolesław Nawrot

 

Maria (ur.1935), została cenioną artystką specjalizująca się w tkaninie artystycznej.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s50-1935-Maria Białowolska Moroń.jpg

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\Maria Białowolska Veraikon 1983 ma.jpg

Maria Białowolska – „Veraikon”, gobelin, 180x130 cm, 1983 r.

Praca ofiarowana Janowi Pawłowi II z Wystawy Środowiska Twórców Wrocławskich z okazji I wizyty papieża we Wrocławiu 21 czerwca 1983 r.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\Maria Białowolska Ku światłu 2012.jpg  Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Białowolska - Psalm.jpg

Maria Białowolska – Ku światłu 2012

 

Katarzyna Białowolska …………………………………………………………………

 

   Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\Białowolscy drzewo\1938-Katarzyna Białowolska Machi.jpg

 

Anna Białowolska …………………………………………………………………………

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\Downloads\zestaw ANNA.jpg

 

Rozdział 2.5.3.

Janina Nowak 1914 – 2008

 

Janina Nowak urodziła się w 1914 roku we wsi Ruszczyzna parafia i gmina Komarów, pow. Tomaszów Lubelski, jako córka Jana Nowaka (27 lat) i Katarzyny Sęk (22 lata).

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\próba\Janina zestaw zdjęć.jpg

1937                             1942                           1947                         1975                           2000

W czasie urodzin Janiny ojciec Jan przebywał na zesłaniu na Syberii. Został tam deportowany za działalność na rzecz odzyskania niepodległości. Ojciec powrócił z Rosji w 1918 roku po wybuchu Rewolucji Październikowej i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale jego gospodarstwo było zniszczone w czasie działań I wojny światowej.

Kilka lat później Janina mając 6 lat dokładnie zapamiętała dzień 31 sierpnia 1920 roku. W tym dniu miała miejsce pod Komarowem wielka bitwa polsko–bolszewicka pomiędzy Armią Konną Budionnego a polską Dywizją Jazdy dowodzoną przez gen. Stanisława Hallera.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\dokumenty\dokumenty Nowak\Kossak-Komarow_lewa-cz.jpg

Jerzy Kossak – „Bitwa pod Komarowem 1920” – fragment szarży ułanów na wzgórze 255 m. koło Wolicy Śniatyckiej. Po lewej stronie na horyzoncie widać wzgórza Komarowa z kościołem, po prawej rozległy las wsi Ruszczyzna, w której mieszkały rodziny Nowaków i Ćwierzów.

 

Mieszkańcy Ruszczyzny widzieli i słyszeli jak przebiegała bitwa. Janina wielokrotnie opowiadała dzieciom, a potem wnukom, jakie to było straszne przeżycie. Zgiełk bitewny, odgłosy walczących, rannych i ginących żołnierzy oraz kwik zabijanych koni były przerażające. Na drugi dzień po bitwie Janina widziała samo pobojowisko, nie było już zwłok ludzkich, ale w stosach zabitych koni niektóre jeszcze dawały oznaki życia.

 

Szczegółowy przebieg kampanii komarowskiej opracowany przez płk dr hab. prof. Juliusza Tyma z Akademii Obrony Narodowej znajduje się na stronie http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/artykul/boj-pod-komarowem-31-sierpnia-1920-roku, a oto fragmenty dotyczące samej bitwy pod Komarowem:

 

„30 sierpnia 1920 r. gen. Stanisław Haller wydał rozkaz, aby brygady 1. Dywizji Jazdy zajęły rejon Wolica Brzozowa, Komarów. Rejon Komarowa zajęła VII Brygada Jazdy, natomiast w rejonie Wolica Brzozowa miało nastąpić ześrodkowanie oddziałów VI Brygady Jazdy. W tej ostatniej miejscowości miało również zostać rozmieszczone dowództwo i sztab dywizji.

31 sierpnia 1920 r. w godzinach przedpołudniowych VII Brygada Jazdy stoczyła szereg walk w rejonie Wolicy Śniatyckiej z pułkami sowieckiej 11. Dywizji Kawalerii. W ocenie dowódcy brygady płk. Brzezowskiego, terenem kluczowym dla powodzenia działań było wzgórze 255 położone 2 km na północ od Wolicy Śniatyckiej. Był to punkt dominujący, który umożliwiał obserwację aż po Sitno. Posiadanie tego wzgórza zabezpieczało VII Brygadzie Jazdy możliwość skrytego manewru i dawało podstawę do natarcia całością sił dywizji na kierunku Komarów–Cześniki–Sitno.

W drugiej fazie boju główny ciężar walki spoczywał na dwóch pułkach VI Brygady Jazdy – 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Walki toczyły się na północ od wzgórza 255. Natomiast 12. Pułk Ułanów Podolskich dowodzony przez rtm. Tadeusza Komorowskiego, zgodnie z rozkazem dowódcy 1. Dywizji Jazdy, przeprawił się z wielkimi trudami po zniszczonej grobli przez bagnisty teren na północ od Wolicy Brzozowej i opanował Śniatycze, w momencie gdy sowieckie pułki kawalerii wycofywały się z Wolicy Śniatyckiej.

W tym czasie pułki stanowiącej teraz dywizyjny odwód VII Brygady Jazdy ześrodkowały się w rejonie kolonii Wolica Śniatycka i tam odtwarzały zdolność bojową. Przerwa w działaniach VII Brygady Jazdy trwała do godz. 18.30. Wówczas płk Brzezowski otrzymał rozkaz przejścia na prawe skrzydło dywizji i wykonania natarcia na Koniuchy, położoną 8 km na północny-wschód od Niewirkowa. Pułki brygady przemieszczały się w kierunku wzg. 237,7 na północ od Kadłubisk, gdy okazało się że w rejonie wzg. 255 VI Brygada Jazdy została zaatakowana przez sowiecką 6. Dywizję Kawalerii, która wycofywała się pod naciskiem natarcia polskiej 13. Dywizji Piechoty z rejonu Łabuńki, Cześniki.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s45-1920-bitwa pod Komarowem.jpg

Plan bitwy pod Komarowem w 1920 r.

 

Na wzgórzu 255 znajdowało się wówczas dowództwo 1. Dywizji Jazdy oraz baterie artylerii konnej VI Brygady Jazdy. W związku z ich zagrożeniem dowódca 9. Pułku Ułanów samorzutnie zawrócił swój pułk i wykonał szarżę na prawe skrzydło nacierającego przeciwnika. Pułkownik Brzezowski skierował na lewe skrzydło natarcia sowieckiej dywizji 8. Pułk Ułanów. Równocześnie baterie artylerii konnej zawróciły i odprzodkowały działa.

Baterie artylerii konnej VI Brygady Jazdy na wzgórzu 255 nie myślały o ucieczce. Obróciły działa na zachód i otworzyły ogień na szarżujące szwadrony bolszewickiej kawalerii. Wkrótce ogień otworzyły również baterie VII Brygady Jazdy. Pomimo bardzo szybkiego i celnego ognia artylerii atak sowieckiej kawalerii nie załamał się. Załamała ten atak szarża 8. Pułku Ułanów, do której dołączyło dowództwo 1. Dywizji Jazdy, dowództwo VII Brygady Jazdy oraz część pododdziałów 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Chociaż ugrupowanie bojowe bolszewickiej dywizji zostało przełamane tylko w jednym miejscu, to jednostka ta nie wytrzymała impetu polskiej szarży i zawróciła.”

 

-----------------------------------------

 

W 1930 roku Janina Nowak ukończyła szkołę podstawową w Komarowie i rozpoczęła naukę w żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Zamościu.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1931-Janina-w-seminarium.jpg

Seminarium Nauczycielskie w Zamościu 1931 r. – Janina Nowak druga od lewej w górnym rzędzie

 

Po trzech latach pobytu w Seminarium (w 1933 r.) Janina przerwała naukę ponieważ w domu było sześcioro młodszego rodzeństwa w wieku 3, 5, 7, 9, 11 i 13 lat i musiała pomóc mamie w opiece nad nimi. W wolnych chwilach prowadziła księgowość Kasy Stefczyka do której należał ojciec.

W 1937 roku zmarła mama Janiny Katarzyna i na Janinę spadł ogrom prac gospodarskich i wychowawczych. Ciężką sytuację pogarszała przeprowadzka do Zubowic, gdzie ojciec Jan kupił ziemię z parcelacji dworu i trzeba było od podstaw budować dom i budynki gospodarcze. Wieczorami Janina prowadziła księgowość dla sklepu spółdzielczego w Zubowicach.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1934-Janina-z-ojcem.jpg

Zubowice 1936 r. – Janina Nowak z ojcem Janem w drodze na pole

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki duże\1935-Janina-i-Tadeusz.jpg

Ruszczyzna 1940 r. – Janina Nowak i Tadeusz Ćwierz.

 

W 1942 roku Janina Nowak wyszła za mąż za Tadeusza Ćwierza. Dalsze, wspólne losy Janiny i Tadeusza opisano wcześniej.

 

Rozdział 2.5.4.

Władysława Nowak 1920 – 2003

 

Władysława Nowak urodziła się w 1920 roku we wsi Ruszczyzna jako córka Jana Nowka (   lat) i Katarzyny Sęk (   lat). W …. roku Władysława wyszła za mąż za Zygmunta Krochmala, syna ……………………. Władysława i Zygmunt zamieszkali w domu Zygmunta w Kolonii Przewale.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Władyslawa-Nowak w 1939 roku.jpg

Władysława Nowak

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s42-1928-Joanna.jpg

Tomaszów Lubelski 1937 r. – Władysława Nowak jako Przodowniczka Pracy Rolniczej wśród uczniów Szkoły Rolniczej

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1928-Janina-z-Joanną.jpg

Tomaszów Lubelski 1937 r. – Zlot Przodowników Pracy Rolniczej.

Władysława Nowak (środkowa dziewczyna), siostra Janina (z lewej), Stanisława Walas (z prawej)

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1938-Janina-Julek-Antek-Wladka-z-Lucynką-Zyg-Krochmal-Stanisław-Tadeusz-i-siostrzenica-macochy.jpg

Zubowice 1938 r. – Janina Nowak, Julek Nowak, Antek Nowak, Władka Nowak z córką Lucynką, Zygmunt Krochmal (mąż Władysławy), Stanisław Nowak, Tadeusz Nowak, siostrzenica drugiej żony Jana Nowaka

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1955-Zosia-Wł.jpg

Przewale 1956 r. – Władysława i Zygmunt Krochmal z dziećmi: od lewej ……………………………………………….

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1968-wesele-u-Krochmala.jpg

Przewale 1968 r. - wesele u Krochmalów – od lewej:Antoni Nowak, Zofia Krochmal, Zygmunt Krochmal, Stanisław Leżański, Lucyna Krochmal, Tadeusz Józefko

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1974-Krochmal-Lucyna-Zofia-Irena-Danka-Henia-Justyna.jpg Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Nowak\1944-Zbigniew-Krochmal.jpg

Przewale 1974 r. – córki Władysławy Nowak i Zygmunta Krochmala: Lucyna 1940, Zofia 1948, Irena 1950, Danka 1953, Henia 1956, Justyna 1958, Zbigniew 1944.

 

Rozdział 2.5.5.

Tadeusz Nowak 1922 – 2007

 

Tadeusz Nowak urodził się w 1922 roku we wsi Ruszczyzna jako syn Jana Nowaka (35 lat) i Katarzyny Sęk (30 lat).

W czasie wojny Tadeusz należał do Batalionów Chłopskich i w czasie powstania zamojskiego walczył m.in. pod Zaborecznem. Po wojnie, w 1945 – 1946, był więziony przez Urząd Bezpieczeństwa PRL na zamku lubelskim.

 

 

Zubowice 1940 r. – Tadeusz Nowak (drugi od prawej) z kolegami.

 

W 1948 roku Tadeusz ożenił się w Kryłowie ze Stanisławą Goch.

 

Opis: C:\C-Archiwum 1869-2008\Ćwierz-Nowak\1946 - 1967 Zamojszczyzna\1949-Tadeusz-Nowak-z-żoną-Stanisławą-i-Januszem.jpg

Kryłów 1952 r. – Tadeusz Nowak z żoną Stanisławą i synem Januszem.

Tadeusz i Stanisława Nowakowie mieli troje dzieci: Janusz (1950-2019), Alina (ur.1952), Krzysztof (ur.1956).

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1958-Stanisława Nowak z dziećmi - Janem Aliną i Krzysiem.jpg

Kryłów 1962 r. – Stanisława Nowak z dziećmi: Januszem, Krzysztofem i Aliną

 

W 1963 roku Tadeusz z całą rodzina wyjechał do Francji, do Paryża, gdzie przebywała rodzina żony.

 

Paryż 1965 r. – Tadeusz Nowak na paryskiej ulicy.

 

Paryż 1965 r. – Alina Nowak (druga od prawej) we francuskiej szkole.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Nowak\1922-Tadeusz Nowak 1.jpg 

Tadeusz Nowak i Stanisława Goch

 

Janusz

Alina

Krzysztof

 

 

Rozdział 2.5.6.

Antoni Nowak 1924 – 2003

 

Antoni Nowak urodził się w 1924 roku we wsi Ruszczyzna jako syn Jana Nowaka (37 lat) i Katarzyny Sęk (32 lata). W czasie II wojny Antoni bardzo aktywnie udzielał się w partyzantce.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1944-Antoni Nowak.jpg

Zubowice 1944 r. – Antoni Nowak

 

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, Antoni ożenił się z Sabiną Wokalską (ur.1926), córką Jana Wokalskiego i Józefy Sagan. Po ślubie Antoni z Sabiną zamieszkali we wsi Kaliwy, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne.

Antoni i Sabina mieli dwie córki: Stanisława (ur.1948) i Urszula (ur.1950).

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Sabina Antoni Nowakowie.jpg

Kaliwy 1945 r. - Antoni Nowak z żoną Sabiną Wokalską

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Sabina Antoni Nowakowie z córkami.jpg  

Kaliwy 1952 r. – Antoni i Sabina Nowakowie z córkami – Urszulą (ur.1950) i Stanisławą (ur.1948)

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1955-Stanisława i Urszula Nowak.jpg

Kaliwy 1958 r. – Stanisława i Urszula

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\ślub Stanisławy z Romanem.jpg

Kaliwy 1970 r. – ślub Stanisławy Nowak i Romana Bodziackiego. Od lewej Tadeusz Nowak, Stanisława Nowak, Sabina Nowak, Roman Bodziacki, Urszula Nowak, Janusz Nowak, Antoni Nowak, Stanisława Nowak z domu Goch, Władysława Krochmal z domu Nowak, Joanna Leżańska z domu Nowak

 

Kaliwy 1970 r.

1 – Tadeusz Nowak, 2 – Joanna Leżańska,  4 – Władysława Krochmal zd. Nowak, 6 - Stanisława Nowak zd. Goch, 8 – Elżbieta Nowak, 9 – Krzysztof Nowak.

 

Rozdział 2.5.7.

Julian Nowak 1926 – 1944

 

Julian Nowak urodził się w 1926 roku we wsi Ruszczyzna jako syn Jana Nowaka i Katarzyny Sęk.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1942-Julek-Nowak.jpg

Zubowice 1942 r. – Julian Nowak

 

W czasie wojny w 1944 roku Julian Nowak zginął tragicznie wysadzony przez minę.

 

Rozdział 2.5.8.

Stanisław Nowak 1928 – 2014

 

Stanisław Nowak urodził się w 1928 roku we wsi Ruszczyzna jako syn Jana Nowaka i Katarzyny Nowak z domu Sęk. Stanisław był ich ósmy dzieckiem.

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\s69-Stanisław Nowak w 1938.jpg

Stanisław Nowak w 1938 r.

 

Oto historia Stanisława i jego rodziny spisana przez córkę Barbarę Nowak - Myśliwiec. Dziękujemy Ci Barbaro za te opisy, wspomnienia i pamiątki rodzinne.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do drzewa\zdjęcia do drzewa Nowak\1952-Barbara Nowak.jpg

 

W 1943 roku w czasie pacyfikacji Małkowa nad Bugiem, gdzie mieszkali Nowakowie po wysiedleniu z Zubowic, Stanisław został aresztowany wraz z ojcem i siostrą Joanną przez Niemców i osadzony w obozie przy ulicy Okrzei w Zamościu. Jako zdrowy i silny młodzieniec został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w fabryce broni i amunicji w Berlinie.

 

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1944-Berlin Stanisław Nowak.jpg

Berlin 1944 r. – Stanisław Nowak w czasie pobytu na robotach przymusowych w Niemczech

 

W czasie pobytu w Niemczech Stanisław nie cierpiał głodu, gdyż zaopiekowała się nim siostra zakonna, która oddawała mu swoje kartki żywnościowe. Szybko nauczył się języka niemieckiego i łatwo porozumiewał się z młodymi Niemcami pracującymi w fabryce. Ojciec niezbyt chętnie opowiadał o innych sprawach niż praca, raz tylko wspomniał o jeździe metrem po Berlinie

Po jakimś czasie Stanisław został skierowany do pracy na wsi pod Berlinem. Pracował w gospodarstwie rolnym u Niemki, której mąż i syn walczyli na froncie. W 1945 roku, przed wkroczeniem Sowietów do Berlina, powrócił do Berlina. W czasie bombardowania miasta przebywał w schronie. Często myślał o rodzinie, nie wiedział jednak co dzieje się z ojcem i rodzeństwem, czy żyją? Oni również nie mieli o nim żadnych informacji.

W 1945 roku Stanisław szczęśliwie wrócił do Zubowic. Radość z powrotu syna i brata była ogromna. Dom rodzinny i budynki gospodarcze były spalone. Nie mieli gdzie mieszkać, więc jakiś czas mieszkali w dawnych czworakach dworskich. Jeszcze w tym samym roku Jan Nowak wraz ze Stanisławem i pozostałymi synami rozpoczęli budowę domu oraz obory.

W 1951 roku Stanisław Nowak ożenił się z Ireną Sobczyńską pochodzącą z Kaliw, sąsiadką stryja Antoniego i jego żony Sabiny.

Jan Nowak życzył sobie, aby w Zubowicach na gospodarce pozostał najmłodszy syn Stanisław z żoną Ireną. Jego życzenie zostało spełnione i Stanisław z żoną wzorowo prowadzili gospodarstwo opiekując się Janem aż do jego śmierci w 1959 roku.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1953-Zubowice-Stanisław Nowak.jpg

Zubowice 1953 r. – Stanisław Nowak na podwórku swojego gospodarstwa.

 

W 1952 roku Stanisławowi i Irenie urodziła się córka Barbara 1952a w 1955 córka Elżbieta.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Irena Nowak Sobczyńska z córkami Barbarą i Elą.jpg

Zubowice 1958 r. - Irena Nowak z córkami Barbarą i Elżbietą

 

Stanisław z żoną Irena ciężko pracowali. Musieli spłacić siostry i braci, gdyż uprawiali ich ziemię, która po spłacie stała się ich własnością. Wybudowali dom mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze. Stanisław zawsze marzył o założeniu sadu. W 1972 roku wraz z żoną Ireną posadzili drzewa owocowe – jabłonie i wiśnie. Gdy drzewa zaczęły owocować i przynosić dochód mieli ogromną satysfakcję, że osiągnęli swój cel.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\Zbigniew i Elżbieta Kłodniccy.jpg

Zubowice 1978 r. – Elżbieta Nowak z mężem Zbigniewem Kłodnickim

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1978-Lublin-ślub Barbary Nowak i Andrzeja Myśliwiec.jpg

Lublin 1978 r. – ślub Barbary Nowak i Andrzeja Myśliwca

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1992-Zubowice Stanisław Irena Magdalena Sebastian Rafał.jpg

Zubowice 1992 r. – Stanisław i Irena Nowakowie z wnuczką Magdaleną i wnukami Sebastianem i Rafałem

 

W 2005 roku zmarła Irena. Stanisław bardzo przeżył jej śmierć, gdyż była ona osą bardzo dobrą, pracowitą, dobrą żoną i matką. Stanisław zmarł 10 lat po żonie w 2015 roku. Zostali pochowani na cmentarzu w Zamościu.

 

Rozdział 2.5.9.

Zuzanna Nowak ur.1930

 

Zuzanna Nowak urodziła się w 1930 roku we wsi Ruszczyzna jako córka Jana Nowaka i Katarzyny Sęk. W chwili urodzenia ojciec Jan miał 43 lata, matka Katarzyna 38 lat. Zuzanna była ostatnim dzieckiem Jana i Katarzyny i gdy miała 7 lat zmarła jej matka.

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s40-1918-Joanna-z-koleżanką.jpg

Komarów 1942 r. – Zuzanna Nowak z koleżanką

 

 

W 1955 roku Zuzanna wyszła za mąż za Tadeusza Józefko i po ślubie zamieszkali w jego domu w Wolicy Brzozowej.

W 1959 roku Zuzannie i Tadeuszowi urodziła się córka Anna.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1958-Jan Nowak z Zuzanną i Stanisławem.jpg

Zubowice 1958 r. – Jan Nowak z córką Zuzanną i synem Stanisławem

 

 Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\1970-Zuzanna-Nowak-Józefko-z-córką-Anią.jpgOpis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s67-Tadeusz Józefko.jpg

Wolica Brzozowa 1970 r. – Zuzanna z córką Anną mężem Tadeuszem Józefko.

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1979-Wolica Brzozowa Ania Zuzanna Janina.jpg

Wolica Brzozowa 1979 r. – Zuzanna z siostrą Janiną i córką Anią na podwórku gospodarstwa

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\1979-Tomek i Kasia w Wolicy Brzozowej.jpg

Wolica Brzozowa 1979 r. – odwiedziny Tomka i Kasi (dzieci Barbary Ćwierz) u cioci Ziuni

 

 

Rozdział 2.6.

Drzewo genealogiczne rodziny Nowak

 

Opis: C:\C-GENEALOGIA_J_W_Ć-N_T-K_S-K\Genealogia ĆWIERZ i NOWAK\zdjęcia do ksiązki Ćwierz Nowak\s67-drzewo Nowaków gru2017.jpg

Drzewo genealogiczne Jana i Katarzyny Nowaków

 

Opis: C:\Documents and Settings\ADMIN\Moje dokumenty\eksport\wywód przodków Nowaków.jpg

Wywód przodków Joanny, Stanisławy, Janiny, Władysławy, Tadeusza, Antoniego, Juliana, Stanisława i Zuzanny

 

Krewni i powinowaci rodziny Nowak

 

Rozdział 3.

Zakończenie

 

W „Historii Ćwierzów i Nowaków” staraliśmy się zawrzeć jak najwięcej informacji o poszczególnych osobach z obu rodzin. Opisy kończymy na około 1965 roku, gdyż nie chcemy upubliczniać aktualnych informacji o osobach młodych oraz o osobach pracujących jeszcze zawodowo. Dla niektórych osób nie udało się znaleźć większej liczby informacji, ale praca nad książką będzie trwała jeszcze jakiś czas i mamy nadzieję odnaleźć te osoby lub ich potomków i na podstawie zebranych materiałów opisać szczegółowo ich dzieje.

 

Dziękujemy wszystkim członkom rodziny Ćwierz i Nowak, którzy dotychczas udostępnili swoje pamiątki i wspomnienia rodzinne. Zachęcamy pozostałych do nadsyłania swoich materiałów archiwalnych, a my postaramy się, aby w tej książce ocalić je od zapomnienia.

 

Barbara Ćwierz - Jakubas